Adverteren bij Corporatiebouw

Er zijn bouwbladen die geen aandacht aan corporaties besteden. En er zijn corporatiebladen die geen aandacht aan bouw, renovatie en onderhoud besteden. Corporatiebouw doet dat allebei wel en is daarmee het unieke medium om corporaties te bereiken met uw bouwproducten- en diensten. Corporatiebouw: 100% bouw, renovatie en onderhoud en 100% voor corporaties.

Woningcorporaties: lucratieve klanten

Woningbouwcoporaties zijn een heel lucratieve doelgroep voor de bouwsector.
In de lastige bouwconjunctuur blijven corporaties juist doorbouwen, -renoveren en
-onderhouden. Ze moeten wel, anders vermindert de waarde van hun bezit in hoog tempo. En de grote omvang van hun bezit maakt het alleen nog maar interessanter om zaken met ze te doen.

Woningcorporaties: geboeide lezers

Woningcorporaties zijn een geboeide doelgroep voor Corporatiebouw. Corporaties zijn namelijk op zoek naar alle info op gebied van bouwen, renoveren en onderhouden.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Welke regels gelden er? Wat zijn de beste en nieuwste producten? Welke technieken bieden het beste resultaat? Met welke partijen werken we het beste samen?

Corporatiebouw: 100% bouw, 100% corporaties

Corporatiebouw onderscheidt zich van de andere corporatiemedia door een gerichte focus op bouw, renovatie en onderhoud. Corporatiebouw onderscheidt zich van de generieke bouwbladen door alles consequent vanuit het perspectief van de woningcorporaties te belichten.

Constructief podium

Dat maakt Corporatiebouw het perfecte podium om uw diensten en producten aan te bieden. Want Corporatiebouw biedt u een geboeid lezerspubliek van ca 3.000 directies en bouwprojectleiders van alle Nederlandse woningbouwcorporaties. En een constructief Umfeld van bouw, renovatie en onderhoud. De perfecte bedding voor uw boodschap.

Meer dan adverteren alleen

Onze media-adviseurs kunnen u meer bieden dan alleen de platte advertentie.
Geinteresseerd in een doordachte mix van advertenties, productnieuws, een projectbeschrijving of een spotlight op uw rol als corporatiepartner? Wij kunnen u helpen uw boodschap op een natuurlijke en geloofwaardige manier onder de aandacht te brengen van alle Nederlandse corporaties.

Totaalbereik

Corporatiebouw wordt toegezonden aan zo’n 3.000 specifieke adressen. De directies en bouwstaven van alle Nederlandse woningcorporaties in al hun vestigingen. Zij krijgen het vaktijdschrift Corporatiebouw gericht op naam toegezonden.

Redactionele onderwerpen

De redactionele formule kent een aantal pijlers:
– Corporatiebouwnieuws
– Marktcijfers
– Corporatiepartner in beeld (win-win samenwerking)
– Handen uit de mouwen (met de onderhoudsdienst op pad)
– Corporatieproject (projectleider loopt door zijn project)
– Goed besteed (de aanbesteding onderbouwd)
– Bouwtechniek
– Regelgeving
– Productnieuws

Bel of stuur een e-mail naar Luciène Paap voor meer informatie!
023-5714745 of l.paap@bureauvanvliet.com 


Comments are closed.

Back to Top ↑

X