Voorwaarden

ADVERTENTIEVOORWAARDEN
Advertentievoorwaarden verstrekken we graag op uw verzoek.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Voor abonnementen op titels van MIXpress gelden de volgende voorwaarden:

Proefabonnementen
Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. U ontvangt wel een aanbieding voor een nieuw abonnement aan het einde van uw proefperiode.

Opzeggen
Als vakblad zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

Opzeggen
Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon.
De opzegtermijn is 2 maanden voor het einde van uw abonnementsperiode.
Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven via www.aboland.nl, per post of per telefoon.

Overige vragen
Overige vragen kunt u stellen op www.aboland.nl of neem telefonisch contact met Abonnementenland op.

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA UITGEEST
Website: www.aboland.nl (wijzigingen en vragen)
Telefoon: 0900-ABOLAND (0900-2265263, 10 ct/min)
Fax: 0251-310405


Comments are closed.

Back to Top ↑

X