Artikelen

Published on juli 28th, 2021 | by info@corporatiebouw.nl

0

Aandacht voor ventilatie

 Ventilatie is een wapen om onder meer schimmels geen kans te geven. Toch krijgt dit onderwerp nog steeds onvoldoende aandacht.

Gezondheid staat meer dan ooit in de schijnwerpers en vastgoedeigenaren jagen een beter binnenklimaat na. Ventilatie is een wapen om schimmels geen kans te geven, de hoeveelheid CO2 in huis te verlagen en de overdracht van virussen te beperken. Maar krijgt het onderwerp voldoende aandacht? “De effectiviteit van ventilatie wordt onvoldoende ter discussie gesteld.”

Dat vindt Jeroen Posthumus van Ionair, die de discussie rondom gezondheid in gebouwen met veel interesse volgt. “Sinds jaar en dag proberen we dit onderwerp aan de kaak te stellen en het is fijn dat er nu meer aandacht voor komt. De aanleiding van een zeer hardnekkig virus mag dan vervelend zijn, het zorgt er wel voor dat de bewustwording voor het thema groeit.”

De aandacht voor gezondheid helpt mee in de discussie over de waarde van een gezond binnenklimaat. Dat dit naast veiligheid voor de mensen in het gebouw ook een grote impact heeft op productiviteit en ziekteverzuim, is wetenschappelijk onderzocht en bekend. “Onderzoeken van onder andere de World Green Building Council (zie de whitepaper De impact van vastgoed op gezondheid op DuurzaamGebouwd.nl – red.) laten dit zien. De overtuiging dat een gezond binnenklimaat waarde heeft, groeit. En toch zetten we er niet volledig op in.”

Jeroen Posthumus van Ionair: “Ventilatie wordt te algemeen ingezet, zonder dat er naar een specifieke situatie wordt gekeken”

Schijnveiligheid
Hij doelt op schijnveiligheid die op de loer ligt. Wie het binnenklimaat niet integraal beoordeelt, krijgt een incompleet beeld. “Het is begrijpelijk dat we in toenemende mate met sensoren meten op onder andere CO2 en dit is een goede eerste stap. Het geeft tot zekere hoogte informatie over je binnenklimaat.” Immers: als je een hoge CO2-waarde in een ruimte hebt, dan kun je ervan uitgaan dat de gebouwgebruikers bedompte lucht inademen en ze bijvoorbeeld hoofdpijn ontwikkelen.” Ook krijgen virussen meer kans. Een hogere CO2-waarde betekent meer aerosole belasting en dat leidt weer tot meer kans op het oplopen van virussen. “Door te ventileren haal je buitenlucht binnen, met een CO2-concentratie van 400 ppm. In een natuurgebied wil je veel van die buitenlucht binnenhalen, maar in een stedelijke omgeving is de situatie anders door de vervuiling. Daarom moeten we beter op de hoogte zijn van wat er in onze buiten- en binnenlucht zit. Weten wat er in de cocktail zit.”

Effectief ventileren
“Ventilatie wordt vaak te algemeen ingezet, zonder dat er naar een specifieke situatie wordt gekeken. Heb je gebouwen langs een drukke weg, dan haal je zo de uitlaatgassen binnen als je ventileert. Dat heeft een negatieve impact op het binnenklimaat, terwijl je zelf overtuigd bent dat je voldoende ventileert en je binnenlucht gezond is.” Een ander voorbeeld: “Je kunt een schoolgebouw met een constante CO2-concentratie van 800 ppm hebben, maar de lucht kan vol zitten met virussen, schimmels en bacteriën. Daarom moeten we niet alleen nadenken over bijvoorbeeld de frequentie van ventileren, maar ook over de effectiviteit ervan.”

Sneller, innovatiever en duurzamer: Duurzaam Gebouwd Congres 2021
Hoewel we in 2020 de bouwproductie zagen krimpen, staan alle signalen op groen. Het tij keert met een enorme vraag naar woningen: onze sector staat een inhaalslag te wachten die urgenter is dan ooit. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 op 1 juli laat zien dat we deze opgave aankunnen, door sneller, innovatiever én duurzamer te bouwen. Welkom in de Woonfabriek! Meer informatie vind je op DuurzaamGebouwdCongres.nl


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X