Nieuws

Published on februari 28th, 2019 | by info@corporatiebouw.nl

0

Acht woningen corporatie UWOON Ermelo ‘nul-op-de-meter’

Aan de Kozakkenkamp en Hamburgerweg in Ermelo zijn acht huurwoningen van de woningcorporatie veranderd in ‘nul-op-de-meterwoningen’. Deze woningen wekken net zoveel energie op als nodig is voor het huis en het huishouden.

Dinsdag 26 februari draaide wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden symbolisch, officieel de gaskraan dicht. Deze is niet meer nodig. De woningen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn duurzaam verbouwd en hebben een ‘warme jas’ gekregen. Zowel vloer, dak als gevel zijn goed geïsoleerd. Daarmee wordt gewerkt volgens de zogenaamde ‘trias energetica-principes’. Deze bestaan uit drie te nemen stappen:
1.    Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. In de Ermelose situatie door isolatie van vloeren, gevels en daken.
2.    Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bij de 8 woningen in Ermelo zijn zonnepanelen geplaatst.
3.    Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. In Ermelo is dat een warmtepomp, lage temperatuurverwarming en een uitgekiend ventilatiesysteem.

Voor de huurders is er nogal wat veranderd. Zo koken ze nu op inductie. Er is uitgebreide informatie geweest over het gewijzigde gebruik van de woning. De huurders betalen aan UWOON, naast de gewone huur, een energieprestatievergoeding. De bewoners zijn tevreden over de veranderingen die hen geen euro extra kost.

Voor UWOON is dit opnieuw een manier om ervaring op te doen met mogelijkheden om huurwoningen te verduurzamen. Vorig jaar introduceerde de corporatie al een andere voorbeeldwoning in Ermelo-West die ‘nul-op-de-meter’ is. Deze is ook gasloos en onder andere voorzien van zonnepanelen en infraroodverwarming.

De Veluwse corporatie volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen. Er kunnen hierdoor nog meer experimenten volgen. Definitieve keuzes voor het hele bezit van UWOON zijn nog niet gemaakt. Deze zijn afhankelijk van de voortgang van technologische ontwikkelingen, de ervaringen van de experimenten, de financiële mogelijkheden en de te ontwikkelen warmtevisies van de gemeenten in het werkgebied.

https://www.uwoon.nl/over-uwoon/meer-informatie/nieuws/nieuwsbericht/acht-woningen-uwoon-ermelo-nul-op-de-meter/


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nl



Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X