Nieuws

Published on maart 13th, 2020 | by info@corporatiebouw.nl

0

Bewoners corporatie UWOON blij met wijkvernieuwing Tinnegieter Harderwijk

Woningcorporatie UWOON en ontwikkelende bouwer Trebbe zijn blij met de reacties van de huidige huurders op de wijkvernieuwingsplannen voor de wijk Tinnegieter in Harderwijk. Maar liefst 98% van de huidige bewoners stemmen in met de vervangende nieuwbouw. Daarnaast heeft zelfs 100% ingestemd met de werkzaamheden om 5 woningen aan de Bernhardlaan energiezuiniger te maken.

60 eengezinswoningen aan de Marijkelaan en Margrietlaan zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Daarom is al in 2016, samen met bewoners, gestart met de ontwikkeling van een wijkvernieuwingsplan. Dit plan is uitgewerkt aan de hand van wensen van (buurt)bewoners, een klankbordgroep en de gemeente. Op 20 februari jl. is tijdens een informatiebijeenkomst het uiteindelijke plan gepresenteerd.

Het plan: 78 nieuwbouwwoningen
Uit eerdere gesprekken bleek dat (buurt)bewoners behoefte hebben aan meer keuze in het woningaanbod. Daarbij wensten ze meer parkeerplaatsen en groen in de wijk. Om dit te realiseren maken de huidige 60 eengezinswoningen plaats voor 78 energiezuinige en gasloze woningen, naar een ontwerp van De Bruin Architecten uit Zwolle. De 18 extra woningen zijn goed nieuws voor woningzoekenden in Harderwijk. Het aanbod bestaat uit 21 eengezinswoningen (waarvan enkele koopwoningen), 31 appartementen, 18 beneden-bovenwoningen (waarvan enkele koopwoningen), en 8 levensloopbestendige woningen. Zo is er voor elk wat wils.

Stadsvernieuwingsurgentie
Op 9 maart is het sociaal plan ingegaan en kregen de bewoners stadsvernieuwingsurgentie. Hiermee kunnen de bewoners met voorrang reageren op het vrijkomende woningaanbod in de regio. Daarbij hebben zij recht op huurgewenning om de stap naar de meestal hogere huren te vergemakkelijken.

Energiezuinig wonen
Naast de wijkvernieuwing hebben alle bewoners van de Bernhardlaan 2 t/m 10 (e) ingestemd met het energiezuinig maken van hun woning. De huizen krijgen nieuwe daken, HR++ glas, vloer- en spouwisolatie, en een energiebesparend ventilatiesysteem.

Planning
UWOON heeft Trebbe opdracht gegeven voor verdere uitwerking van de wijkvernieuwing inclusief de bewonerscommunicatie en – begeleiding. Naar verwachting worden de eerste nieuwe woningen in het derde kwartaal van 2021 opgeleverd. Als alles volgens plan verloopt is het volledige project in 2023 afgerond.

Klik hier voor meer informatie


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X