Nieuws

Published on maart 10th, 2020 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie Actium start bouw Haerenkwartier Oosterwolde

Het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt vernieuwd. Op woensdag 26 februari stonden we hier samen met bewoners en betrokken partijen feestelijk bij stil. Samen staken we de eerste schep in de bouwgrond en plantten het eerste groen voor de nieuwe buurt.

Actium sloopt de woningen en bouwt hier nieuwe woningen voor terug. De afgelopen jaren is er nauw overlegd met bewoners over hun wensen. Vanaf het begin dacht een grote klankbordgroep van 35 buurtbewoners actief mee over de plannen om het Haerenkwartier klaar te maken voor de toekomst. Samen met hen is gekozen voor sloop en de nieuwbouw van gasloze en energieneutrale woningen in plaats van renovatie.

Drie soorten woningen in sneltreinvaart
Nijhuis Bouw B.V. bouwt de huizen. Zij starten met 44 levensloopbestendige woningen. De verwachte oplevering van deze woningen is in de zomer van dit jaar. De woningen worden deels gebruikt als tijdelijke woningen voor bewoners die in verband met de sloop uit hun huis moeten. Na 8 weken kunnen zij weer terug naar hun oude plekje in een volledig nieuwe woning. Marcel van Halteren (interim bestuurder Actium) ‘De snelheid van sloop en bouw is bijzonder en spannend. De woningen worden per blok in 40 werkdagen gesloopt en herbouwd. In september start de bouw van 115 eengezinswoningen en 11 seniorenwoningen. Voor deze 126 woningen vragen wij om formele instemming van de bewoners. Als 70% de akkoordverklaring tekent kunnen we definitief van start.’

Samen werken aan het Haerenkwartier
Actium en Nijhuis bouw B.V. werken in dit project nauw samen met betrokken partners: gemeente Ooststellingwerf en Scala Welzijn. De gemeente pakt bijvoorbeeld tijdens de bouwperiode de fysieke omgeving aan. Zoals de riolering en waterberging, speel- en groenvoorziening. Zo ervaren buurtbewoners zo min mogelijk overlast van alle werkzaamheden.

Documentaire
Marcel van Halteren (interim bestuurder Actium) ‘Een wijkvernieuwing zoals deze in het Haerenkwartier doet veel met de bewoners. Zij moeten afscheid nemen van hun vertrouwde huis om later terug te keren naar een volledig nieuwe woning.’ Om bewoners hierin zo goed mogelijk te begeleiden, zijn medewerkers van Nijhuis en Actium veel te vinden in de buurt. Bij bewoners thuis, in het inloophuis, de modelwoning en op de bouwlocatie. Om dit in beeld te brengen maken we samen met bewoners en onze partners een documentaire. Documentairemaker Akira Le volgt twee jaar lang drie gezinnen uit het Haerenkwartier op de voet. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het Haerenkwartier eind 2021 afgerond.

Klik hier voor meer informatie


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X