Nieuws

Published on oktober 26th, 2020 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie De Key ligt op koers in Amsterdam West

De Key heeft in 2015 een nieuwe koers ingezet: we kiezen voor mensen die hun eerste stappen op de woningmarkt in Amsterdam zetten. We hebben geleerd van vorige projecten, doen kennis op, betrekken de buurt en komen zo tot een zorgvuldige invulling voor de doelgroep. Dit zie je terug in onze drie projecten in stadsdeel West

Annemarie Ferwerda is gebiedsontwikkelaar West bij De Key. Zij is voor dat deel van de stad het eerste aanspreekpunt voor nieuwbouw en transformatie. ‘Vanuit het bedrijfsonderdeel Vastgoed willen we woningen ontwikkelen waar woonstarters blij van worden. Daarom werken we nauw samen met de collega’s van het bedrijfsonderdeel Wonen. Samen kijken we per ontwikkellocatie wat daar zou kunnen en welke doelgroep daar het beste bij past.’

Dat nadenken over de juiste doelgroep voor een nieuwbouwproject gebeurt bij De Key aan een waardentafel waarbij collega’s vanuit hun verschillende expertise aanschuiven. Joep Albers, manager bij Wonen: ‘Zo voorkomen we dat er woningen worden gebouwd waarvan mensen later roepen “hoe hebben ze dát nou kunnen verzinnen?!”’

De ene jongere is de andere niet

In de Houthaven bouwt De Key eind dit jaar semi-zelfstandige eenheden waarbij drie jongeren een woning delen: Lariks. ‘Dat is een nieuw concept’, zegt Joep Albers. ‘Met onzelfstandige woningen voor studenten hebben we al heel veel ervaring. Toch zijn jongerenwoningen echt iets anders dan studentenwoningen, want de groep jongeren is veel diverser.’ Aan De Key de zelfopgelegde opdracht om voor verschillende groepen woonconcepten te ontwikkelen. Joep Albers: ‘In speciale jongerenpanels gaan we dieper in op specifieke vragen voor die concepten. Dat gebruiken we als input voor het ontwikkelen van de harde kant van de woningen (de stenen) en de zachte kant van het wonen (de voorzieningen en de mogelijkheden voor onderlinge contacten).’

‘Toch zal de praktijk moeten uitwijzen of de woonconcepten écht werken’, aldus Annemarie Ferwerda. ‘Daarom verzamelen we ervaringen, die we gebruiken voor verdere verbeteringen.’

Startblok: een blijvertje

Startblok Wormerveerstraat is bijvoorbeeld al het derde Startblok van De Key. We begonnen met Startblok Riekerhaven, waar tijdelijke wooneenheden uit de Houthaven (waar ze als studentenwoningen waren gebruikt) een tweede toekomst kregen. En waar honderden jongeren bouwden aan een community en aan hun toekomst. Het tweede Startblok, Elzenhagen in Noord, ontwikkelden we samen met Eigen Haard. Bij dit Startblok was er extra veel aandacht voor duurzaamheid, zodat de energiekosten voor de bewoners en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk zijn. Ook hier vormen startende jongeren en jonge statushouders een community.

Uit evaluaties blijkt het succes van Startblok. En hebben we geleerd wat er beter kan. Voor de zelfbeheerteams van bewoners is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze ruimte en verantwoordelijkheid krijgen binnen heldere kaders. Ook is community-vorming misschien makkelijker te realiseren op kleinere schaal. Waar Riekerhaven en Elzenhagen aan de rand van de stad liggen, komt Startblok Wormerveerstraat middenin een bestaande woonwijk. Bovendien gaat het hier niet om tijdelijke units maar een permanent gebouw, dat in ieder geval de eerste 10 jaar is bestemd voor het woonconcept Startblok met statushouders. ‘Goed contact met de buren is hier des te belangrijker’, zegt Annemarie Ferwerda. ‘Dat dit in de voorbereidingen goed is gelukt, blijkt al uit het feit dat er geen enkel bezwaar is gekomen tegen de omgevingsvergunning.’

Studentbeheerders voor een goede start

Ook het transformatieproject DC van Hall ligt middenin een woonwijk. De Key kocht dit voormalige bedrijfsverzamelpand in de Staatsliedenbuurt met het doel het te transformeren tot studentenwoningen. Annemarie Ferwerda: ‘De buurt was best kritisch en huiverig voor overlast. Om daarover goed in gesprek te komen hebben we bijvoorbeeld onze wijkbeheerder vanaf het begin nauw betrokken bij de planontwikkeling. Na een aantal bijeenkomsten is het overgrote deel van omwonenden tevreden met het ontwerp.’ Joep Albers: ‘We hebben ervoor gekozen om in dit gebouw extra veel studentbeheerders in te zetten. Zij gaan zorgen dat de woonstarters een goede start krijgen in de buurt.’

Klik hier voor meer informatie


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X