Nieuws

Published on mei 2nd, 2019 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie Parteon realiseert energieneutrale nieuwbouw in Krommenie

Woningcorporatie Parteon kiest, na intensief overleg met de bewonerscommissie en de gemeente Zaanstad, voor sloop en nieuwbouw van de woningen aan het Blok in Krommenie. In de energieneutrale nieuwbouw houdt de corporatie rekening met het karakter van de buurt en de cultuurhistorische elementen van de huidige woningen.

Energieneutraal wonen
De 84 woningen aan het Blok worden gesloopt vanwege de slechte bouwkundige staat. De funderingen zijn slecht en de woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Parteon gaat hier energieneutrale woningen realiseren. Hiermee werkt de corporatie aan haar opgaaf naar CO2-neutraal wonen in 2050.

Cultuurhistorische elementen in nieuwbouw
Parteon doet in de nieuwbouw recht aan de elementen van cultuurhistorische waarde. Al eerder bouwde de corporatie nieuwe woningen met aandacht voor het karakter van de buurt en de cultuurhistorisch elementen van de oude woningen, bijvoorbeeld in de Indische buurt in Wormerveer en in het Kakesblok en de Russische buurt in Zaandam.

Beeldkwaliteitsplannen
De gemeente gaat beeldkwaliteitsplannen opstellen waarin randvoorwaarden worden opgenomen waaraan toekomstige herbouw van woningen met cultuurhistorische waarde moet voldoen. Het plan voor het Blok is nog niet gereed. Zodra deze randvoorwaarden zijn vastgesteld, neemt Parteon deze waar mogelijk mee in de nieuwbouw van het Blok. Als door nieuwe en extra regels de kosten aanzienlijk stijgen, dan gaat de corporatie er vanuit dat er ook subsidies beschikbaar komen. Parteon wil voorkomen dat zij in de nieuwbouw op andere onderdelen moet bezuinigen en de energieneutraliteit onder druk komt te staan.

Snel aan de slag
Gezien de dringende funderingsproblemen gaat Parteon snel aan de slag. Een groot deel van de bewoners in fase 1 van het project heeft al een andere woning gevonden en inmiddels zijn vanwege veiligheidsredenen de sloopwerkzaamheden van vijf gestutte woningen gestart. Parteon gaat nu partijen benaderen die het ontwerp van het nieuwbouwplan kunnen maken en kunnen ondersteunen bij de realisatie van de nieuwbouw. De bewonerscommissie wordt bij de ontwerpkeuze betrokken.

Parteon en de gemeente staan de komende jaren voor een grote opgaaf in de Zaanstreek: verduurzamen van woningen, realiseren van meer sociale huurwoningen en herstel van funderingen. Bij al deze activiteiten houdt de corporatie rekening met de streek waarin zij actief is en de kwaliteit die hier past. Maar is hierbij ook realistisch; alles tegelijk is vaak te kostbaar en financiële continuïteit staat in de bedrijfsvoering centraal. Parteon moet dan kiezen en richt zich daarbij primair op haar kerntaak: het realiseren van duurzame, betaalbare en kwalitatief goede woningen voor haar huurders.

Klik hier voor meer informatie


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X