Artikelen no image

Published on april 14th, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Wonen met een plus, hoe organiseer je dat? 

Corporatie Staedion en Talis laten zien hoe zij Wonen met een plus hebben aangepakt. 

Hoe zorg je ervoor dat oudere huurders met een lichte zorgvraag langer thuis kunnen wonen? Corporaties krijgen hier steeds vaker mee te maken. ‘Wonen met een plus’ biedt 55-plussers een woonvorm waar het gemakkelijk is elkaar te ontmoeten en te ondersteunen en waar diverse andere zorginitiatieven aanwezig zijn. Een praktijkverhaal uit Den Haag en Nijmegen. 

In Loosduinse Hof in Den Haag wonen sinds begin 2022 de eerste bewoners. Een oud-verzorgingshuis werd in twee jaar tijd verbouwd tot een complex met 101 zelfstandige sociale huurwoningen voor tachtig senioren, vijftien mensen met een psychische beperking en zes zorgstudenten. Hiermee werd het eerste Wonen met een Plus-project van woningcorporatie Staedion een feit. “De samenwerking rond krijgen met uiteenlopende lokale partners was intensief. Het had veel tijd nodig. Maar nu het gelukt is, geeft het zo veel energie”, vertelt Maarten Dannenberg, adviseur strategie bij Staedion.   

In het complex is onder meer een restaurant gevestigd, een praktijk voor fysiotherapie, een medisch pedicure en een thuiszorgkantoor. Ook de vrijwilligersorganisatie Stichting Verzilveren is actief in het gebouw. Zij zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen bewoners, huurders, de buurt en de corporatie.  

Financiering was ingewikkeld 

De ondernemers betalen een ‘gewone’ huurprijs voor hun werkruimte in de plint van het gebouw. “We kiezen er bewust voor om de ruimten niet gratis of tegen heel lage huur beschikbaar te stellen, want die kosten zouden dan boven op de huur van de bewoners komen.”  

Voor de (ver)bouw van de woningen maakte de corporatie gebruik van subsidie uit de Woningbouwimpuls. Omdat het project al in de realisatiefase zat toen de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) open ging, kon hiervan geen gebruik gemaakt worden. “Maar voor toekomstige vergelijkbare projecten hopen we daar wel profijt van te hebben.” Al zitten er nog behoorlijk wat haken en ogen aan. “Bij de aanvraag moet je bijvoorbeeld al een exploitatieplan voor de ontmoetingsruimte aanleveren, terwijl dat gaandeweg in het traject pas rond komt. Bovendien lopen we tegen de beperking aan dat je per project een aanvraag moet doen en dat remt onze ambities.”

Wat willen bewoners zelf? 

Ook in Nijmegen startte in 2022 het woonzorgcomplex Aaron van corporatie Talis in samenwerking met ZZG-zorgroep en woongroep Majstro. Hier wonen vitale ouderen, ouderen met een zorgvraag en jongeren met een meervoudige beperking allemaal zelfstandig met de zorg die ze nodig hebben. Elke groep heeft een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.  

“Wij maken vooral de fysieke ontmoeting mogelijk door de ontmoetingsruimten zo in te richten dat contact gestimuleerd wordt”, vertelt Mariëlle Heuvelmans, manager Leefbaarheid bij Talis. Ook is er een gemeenschappelijke tuin en een wandelpad rond het hele gebouw. Door zelf als corporatie ook zichtbaar aanwezig te zijn wordt het onderlinge contact gestimuleerd. “In gesprek met bewoners horen we wat ze zelf willen, waar ze behoefte aan hebben.” 

Het idee dat de drie groepen iets voor elkaar kunnen betekenen is ambitieus. “We weten ook nog niet of dat echt zo gaat werken. Uiteindelijk bepalen de bewoners zelf hoe ze met elkaar willen samenleven. Vanuit de jongvolwassenen van Majstro kwam al het initiatief om oudere huurders uit te nodigen om gezamenlijk spelletjes te spelen.”   

Subsidieregeling 

Voor corporaties is, naast de Woningbouwimpuls, ook in 2023 de SOO-regeling beschikbaar met een totaalbedrag van 26 miljoen euro. De overheid stimuleert hiermee de geclusterde manier van wonen door de realisatie van ontmoetingsruimten financieel te ondersteunen. De subsidie is alleen bedoeld als tegemoetkoming in de bouwkosten. Aanvragen kan via rvo.nl


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X