Nieuws

Published on februari 11th, 2022 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie Wooncompagnie bouwt woningen Oudesluis en complex ‘De Tramhalte’ Schagen

Ten behoeve van de realisatie van sociale huisvesting voor spoedzoekers en reguliere woningzoekenden in de gemeente Schagen zijn weer de nodige stappen gezet. Na een aantal participatiebijeenkomsten met de dorpsraad en omwonenden in Oudesluis en omwonenden in Schagen zijn nu de procedures gestart om te komen tot een bouwvergunning.

Een fijn huis voor iedereen
Vanuit de behoefte om ook woningzoekenden met acute woningnood een veilig thuis te kunnen bieden hebben de gemeente Schage­­n en Wooncompagnie een plan ontwikkeld voor de nieuwbouw van complex ‘De Tramhalte’. Dit gaat om 44 nieuwbouw appartementen aan de Piet Ottstraat in Schagen. Aan de Melchiorstraat in Oudesluis zijn vergevorderde plannen voor 12 nieuwe sociale huurwoningen voor woningzoekenden van jong tot oud.

Participeren om van te leren
Voor beide nieuwbouwplannen zijn de afgelopen maanden meerdere participatie- 
bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden. De omwonenden zijn daarbij geïnformeerd over de plannen met betrekking tot het ontwerp van het complex ‘De Tramhalte’ in Schagen en over de nieuwbouwlocatie in Oudesluis. Tijdens de bijeenkomsten zijn omwonenden stap voor stap meegenomen in het tijdspad van de vergunningsaanvraag en wat zij hiervan kunnen én mogen vinden.

De nood van een woning 
Wethouder Jelle Beemsterboer: ‘Het vinden van een sociale huurwoning is al lastig en gaat helaas gepaard met lange wachttijden. Als je die tijd niet hebt, vanwege bijvoorbeeld een onveilige scheiding, wordt de situatie echt nijpend. Iedereen verdient een fijn en veilig huis, helemaal als je in een moeilijke situatie zit’.

Meer en andere woonmogelijkheden creëren
Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: ‘In samenwerking met de gemeente Schagen zet Wooncompagnie zich sowieso maximaal in voor meer nieuwbouw, maar ook voor een meer divers woonaanbod. Zonder de gemiddelde woningzoekenden te vergeten, willen we ook graag meer oog hebben voor mensen die nu onvoldoende aan de bak komen op de woningmarkt, zoals nu in Schagen voor deze spoedzoekers’.

De definitie van spoed
De gemeente is momenteel in de afrondende fase voor het opstellen van een duidelijk kader wie in aanmerking kunnen komen voor een spoedzoekerswoning. De voorwaarden met uitleg over de procedure van toekenning en toewijzing, zullen zo snel als mogelijk gedeeld worden op de website van de gemeente. In een spoedzoekerswoning wordt onderdak geboden aan een woningzoekende met spoed, die niet binnen de reguliere toewijzingssystematiek in aanmerking komen voor een woning. Naast spoedzoekers zijn de sociale huurwoningen in Schagen tevens bestemd voor reguliere woningzoekenden van alle leeftijden. In Oudesluis zijn alle woningen bestemd voor reguliere woningzoekers van jong tot oud.


Snel en circulair bouwen
Zowel het complex ‘De Tramhalte’ in Schagen als de woningen in Oudesluis worden uitgevoerd in een innovatief conceptueel bouwsysteem en kunnen daardoor veel sneller gerealiseerd worden. Om het CO2-verbruik in de bouw te verlagen worden steeds meer recyclebare materialen toegepast. In dit bouwsysteem wordt ook een bio based gevelafwerking toegepast van bamboe. Tegen 2050 wil de overheid volledig circulair bouwen.

https://wooncompagnie.nl/actueel/nieuwbouw-woningen-oudesluis-en-complex-de-tramhalte-schagen/


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X