Nieuws

Published on maart 7th, 2019 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie WoonFriesland zet drone in voor woninginspectie

Corporatie WoonFriesland werkt samen met Aeroscan aan slim en betaalbaar onderhoud. Wij hebben voor het eerst als pilot een drone ingezet voor inspecties van onze huurwoningen. We zijn de eerste woningcorporatie in Noord-Nederland die op deze innovatieve manier te werk gaat. De drone van Aeroscan, heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan heel precies de staat van onder meer de gevels, dakbedekking en kozijnen worden gemeten. Wij weten dan exact waar onderhoud nodig is.

De woninginspecties met drone vonden eind februari plaats in Donkerbroek. Eerder deden wij de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs. Om alle woningen in de toekomst goed te kunnen onderhouden, zijn wij op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen. Besloten werd om een samenwerking aan te gaan met Aeroscan. Dit Friese bedrijf heeft als doel om via drones en andere slimme digitale middelen informatie te leveren voor onderhoudswerkzaamheden. Dit leidt tot meer precisie en lagere onderhoudskosten.

Minder overlast voor de huurder

Wij gaan als het sociaal verhuurbedrijf voor goed onderhouden woningen, waarbij onze huurders zo weinig mogelijk last van het onderhoud of het verbeteren van de kwaliteit hebben. Door de inzet van onder andere drones, sensoren en kunstmatige intelligentie wordt de huidige staat van onze woningen in kaart gebracht. Zo hoeven er in de toekomst minder vaklieden over de vloer te komen en kunnen specialisten hun advieswerk baseren op digitaal verkregen informatie.

Slimmer onderhoud

Een drone kan, aan de hand van camera’s en sensoren, onder meer de staat van de gevels en vochtigheidsgraad van de dakbedekking meten. Sensoren, bijvoorbeeld in de kozijnen, melden beginnend houtrot. Slimme algoritmes maken storingen en gebreken sneller zichtbaar. Daardoor is het mogelijk om onderhoud beter te voorspellen en dat verkleint de kans op schade, schimmel en lekkage.

Minder onderhoudskosten

De geautomatiseerde, preventieve en nauwkeurige inspecties van Aeroscan zorgen ervoor dat wij de onderhoudskosten kunnen terugdringen. Dit levert ons op termijn een besparing op omdat je eerder constateert dat er onderhoud nodig is. Deze besparing wordt gebruikt om verdere verduurzaming van de woningen simpel en betaalbaar te houden.

Verdere digitalisering

De geautomatiseerde, preventieve en nauwkeurige inspecties van Aeroscan zorgen ervoor dat wij de onderhoudskosten kunnen terugdringen. Dit levert ons op termijn een besparing op omdat je eerder constateert dat er onderhoud nodig is. Deze besparing wordt gebruikt om verdere verduurzaming van de woningen simpel en betaalbaar te houden.

Wetgeving 

Voor de inzet van drones in Nederland geldt regelgeving. Om deze technologie veilig toepasbaar te maken, werkt Aeroscan samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Aeroscan beschikt over alle benodigde vergunningen om dronevluchten uit te voeren in de gebieden waar onze woningen staan.

Privacy 

Het vastleggen van de staat van onderhoud van huurwoningen met drones en sensoren leidt tot het vastleggen van de buitenkant en daken. Het gevoel van privacy en de persoonlijke levenssfeer van de bewoners zullen beide partijen te allen tijde waarborgen. Alle informatie wordt daarom geanonimiseerd. Hierdoor wordt aan de privacy wet- en regelgeving voldaan en zijn persoonsgegevens niet zichtbaar. Dit is een belangrijke voorwaarde voor ons. Daarom worden de bewoners ook van tevoren op de hoogte gebracht van de opnames en het gebruik van de beelden.

Dreamhûs 

Onlangs zijn wij een overeenkomst aangegaan met Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en De Bewonersraad Friesland. Op www.dreamhus.nl worden vernieuwers uitgedaagd het Huis van de Toekomst mee te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen nagedacht over technologische vooruitgang. Ook de betaalbaarheid van de innovatie van de bestaande woningen wordt meegenomen.

Met Dreamhûs, én de samenwerking met Aeroscan maken wij onze droom waar om een slimme en betaalbare versnelling te geven aan de verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bestaande sociale huurhuizen.         

 Foto: Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland en Mark Nicolai, directeur Aeroscan.

Klik hier voor meer informatie

 

 


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X