Nieuws

Published on oktober 22nd, 2020 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie Woonkracht10 start wijkvernieuwing Kraaihoek Fase 1

Een aantrekkelijk en toekomstbestendig woonaanbod in de Papendrechtse wijk Kraaihoek. Al jaren wordt er over gesproken, maar nu is het dan zover. Woonkracht10 gaat 139 nieuwe woningen bouwen. De gemeente Papendrecht vernieuwt tegelijk wegen, groen, het rioleringsstelsel en ander ondergronds leidingwerk in de wijk. Deze plannen staan in de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Papendrecht en woningcorporatie Woonkracht10 ondertekenden.

Op 14 oktober ondertekenden wethouders Corine Verver en Arno Janssen van de gemeente Papendrecht en bestuurders Liesbeth Groeneveld en Erwin Zwijnenburg van woningcorporatie Woonkracht10 de samenwerkingsovereenkomst waarin deze plannen staan uitgewerkt. Tijdens dit gehele traject is de bewonersadviesgroep Kraaihoek en de CombiRaad betrokken geweest en dat zetten de partijen in het vervolg van het project ook zo voort.

Meer woningen en meer variatie
De 139 nieuwe woningen komen op de plaats van de huidige 99 eengezinswoningen aan de Weteringsingel, Boomgaardstraat en een deel van de Badhuisstraat. Kraaihoek fase 1 wordt het project genoemd. De variatie in woonoppervlak en type woningen wordt groter en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Ook komen er levensloopbestendige appartementen voor senioren, waarin zij langer zelfstandig kunnen wonen. Bestuurder Liesbeth Groeneveld: “Samen met de gemeente, zorgpartijen, welzijnswerk en de bewoners gaat Woonkracht10 een uniek participatietraject in voor de ontwikkeling van Kraaihoek fase 1. De wensen en behoeften van al die partijen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, zorg en veiligheid worden daarin samengebracht tot een gedeelde ambitie voor een toekomstbestendige wijk. Zo moet het buurtgevoel van nu ook straks voor de bewoners weer voelbaar zijn.”

Toekomstbestendige wijk
Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente het openbaar gebied volledig nieuw inrichten en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aansluiting op een warmtenet. Wethouder Arno Janssen: “Kraaihoek wordt een duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Speciaal voor starters worden er bijvoorbeeld ook een aantal woningen gebouwd. De woningen worden duurzaam, de wijk wordt groen, wat het woongenot alleen maar ten goede komt”. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.

Huidige huurders krijgen voorrang
Voordat de nieuwbouw kan starten, moet er een bestemmingsplan gemaakt worden en ontwerpen voor de verschillende woningen. In de tussentijd krijgen de bewoners ruim de tijd om naar een andere woning te zoeken. Woonkracht10 ondersteund haar bewoners daarbij. Zij kunnen vanaf nu met voorrang verhuizen naar een andere woning van Woonkracht10 in Papendrecht en hebben de mogelijkheid om als eerste terug te keren naar de nieuwbouw. Woonkracht10 verwacht in 2022 te starten met het slopen van de huidige woningen. Bewoners worden hierover persoonlijk verder geïnformeerd.

Kraaihoek fase 2 en 3
Kraaihoek fase 1 is het begin van een complete verbetering van de wijk Kraaihoek. In de latere fasen 2 en 3 gaat het om nog eens 482 woningen. Woonkracht10 onderzoekt de mogelijkheden van renovatie of nieuwbouw om ook hier het wooncomfort te vergroten en duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. De woningcorporatie verkent daarvoor samen met de gemeente de financiële en stedenbouwkundige mogelijkheden.

Foto: vlnr: bestuurder Erwin Zwijnenburg, manager Vastgoed Niels van Boven en bestuurder Liesbeth Groeneveld

Klik hier voor meer informatie


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X