Nieuws

Published on november 25th, 2019 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie Woonpartners start sloop voor huur- en koopappartementen De Rijkestraat in Gouda

Met behoorlijk wat krachtige klappen sloegen wethouder Rogier Tetteroo en directeur-bestuurder van Woonpartners René Mascini een gat in de zijmuur van de panden aan de De Rijkestraat. Zij kregen daarbij hulp van de heer Mouridi, voorzitter van de moskee. Met deze handeling werd symbolisch de start gegeven voor het afbreken van 17 woningen en winkels aan de De Rijkestraat in Gouda Oost. De panden stonden al enige tijd op de slooplijst.

De wethouder sprak: “Met de sloop van deze straat besef ik dat we ook een stukje historie verwijderen. Hier was gedurende tientallen jaren het economisch hart van de Marokkaanse gemeenschap met een bakker, een visboer, slager en groenteboer. Deze zijn nu verplaatst naar het winkelgedeelte van de Georgine Sanderstoren aan de Sportlaan; versie 2.0 dus. Maar met de sloop van deze panden nemen we geen afscheid van het idee wat hier was. Met zowel de bewoners als de winkeliers hebben we behoorlijk lang onderhandeld over de verkoop van de panden. Dit was een thuisplek voor vele bewoners. Op deze plek is er straks weer ruimte voor nieuwe woningen”.

De De Rijkestraat maakt onderdeel uit van het Middengebied in de wijk die voor wijkontwikkeling is bestemd. In de plannen gaan de gemeente en Woonpartners uit van een differentiatie in de bouw, als voortzetting van de andere deelgebieden in Gouda Oost. Op de plek waar de voormalige Anne Frank School stond (sloop in april 2012, de plek van de voormalige supermarkt C1000 (in 2016-2017 gesloopt) en de woningen en winkels van de De Rijkestraat, komen 20 koopwoningen en 20 huurappartementen.

René Mascini: “Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling van dit gebied net zoveel kwaliteit kan bieden aan de wijk als in het gedeelte aan de Sportlaan. Het Zuidelijk Stempel West is al afgerond en op het Zuidelijk Stempel Oost ligt al voorbelasting. Daarnaast gaan we ook aan de slag op het voormalige terrein van de Oostvogel en de Van Heuven Goedhartsingel. Dus veel bedrijvigheid in de komende jaren. We gaan in hoog tempo aan de slag met de nieuwbouw. Als deze projecten gerealiseerd zijn is er in deze wijk een goede balans tussen koopwoningen en huurwoningen in de sociale sector en middenhuur.”

De De Kortestraat is al doorgetrokken tot aan de Sportlaan zodat de woningen georiënteerd langs de lange groene lijnen in de wijk komen te liggen. De bebouwing van het middengebied bestaat uit meerdere blokken, maar staan in één samenhangende architectuur. De overgang tussen het hogere appartementencomplex en de lagere eengezinswoningen wordt meegenomen in het ontwerp.

Planning en hergebruik

Op 1 november 2019 is de vergunning voor de sloop afgegeven en de sloopaannemer gaat eerst saneren zodat daarna het afval gescheiden wordt afgevoerd. Vóór de kerstperiode liggen de panden plat en het duurzaam verwerken en verwijderen van het puin gaat in het nieuwe jaar nog even door. Om alles binnen de periode klaar te krijgen, houdt de aannemer rekening dat er ook op zaterdag doorgewerkt wordt. Afhankelijk van de voortgang van de plannen verwachten we de 40 woningen op te leveren in 2021.

Na de sloop van de winkels met daarboven maisonnettes worden alle overbodige riolering, gas- water en electriciteitsleidingen uit de De Rijkestraat gehaald en worden stoep en straat aan de Rijkestraat weggehaald. Ook de postNL brievenbus komt op een andere plek.

De uitvraag naar marktpartijen voor de nieuwbouw zal begin 2020 plaatsvinden. De start van de bouw staat eerste helft 2021 gepland. Er is ruimte voor één bouwplaatsinrichting in het Middengebied, daarom worden de woningen in één bouwstroom gebouwd. De bouw duurt ongeveer een jaar. De ontwikkeling van het openbaar gebied zal gelijk lopen met de bouw van woningen. Bomen vanuit de locatie van Heuven Goedhartsingel krijgen straks in het Middengebied hun definitieve nieuwe plek en zijn tijdelijk in de groenstrook ter hoogte van de moskee geplant.

Klik hier voor meer informatie


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X