Nieuws

Published on juli 6th, 2021 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporaties Drechtsteden en HVC versnellen met warmtenet

Komende 5 jaar omschakeling van 5.930 bestaande huurwoningen van gas naar duurzaam warmtenet

Vorige week ondertekenden de woningcorporaties in de Drechtsteden en HVC de samenwerkingsovereenkomst ‘Warmtenet Drechtsteden’. In deze overeenkomst spraken ze met elkaar af hoe ze tot 2050 zoveel mogelijk corporatiewoningen gasloos maken en aansluiten op het warmtenet van HVC. Het gaat om maar liefst 5.930 huurwoningen die de komende 5 jaar van het gas af gaan. Een enorme versnelling van de uitrol van het warmtenet en daarmee een mooie bijdrage aan de energietransitie binnen de Drechtsteden. De corporaties en HVC vormen hiermee de startmotor voor het op grote schaal verduurzamen van de woningen in de Drechtsteden. De woningcorporaties hebben bij deze ambitie de steun van hun huurdersorganisaties.

Forse investering en stevige ingreep
Het gasloos maken van de 5.930 woningen plus de aansluiting op het warmtenet kost veel geld. Mede dankzij een subsidie van de Rijksoverheid van ongeveer € 4.000 per woning is het mogelijk deze ingreep te realiseren. Naast de subsidie van de Rijksoverheid investeren de woningcorporaties zelf ook nog tientallen miljoenen om deze verduurzaming tot een succes te maken.
Voor dat bedrag sluiten ze de woningen aan op het warmtenet van HVC, verwijderen ze de gasmeters en de Cv-ketels in de woningen, en helpen ze de bewoners in de overstap naar elektrisch koken. Om een woning comfortabel warm te krijgen, moet de woning ook goed geïsoleerd zijn en minimaal het energielabel B hebben. Ook daar zorgen de corporaties voor.

Aanbieding voor huurders
Gasloos verwarmen en koken is veiliger, goed voor het milieu en de huurder is minder afhankelijk van de gasprijs. Om die reden gaan de woningcorporaties alle huurders de komende jaren aanbieden om over te stappen naar gasloos verwarmen en elektrisch koken. Daarbij geven de woningcorporaties en HVC de huurders de garantie dan hun woningen een bepaald warmtecomfort krijgen tegen vergelijkbare warmtekosten. Dit ‘niet meer dan voorheen betalen’ principe is op landelijk niveau afgesproken tussen woningcorporaties, huurders en de grote warmtebedrijven waaronder HVC.
Naast de garantie dat de woning comfortabel te verwarmen is, tegen vergelijkbare warmtekosten, krijgt iedere huurder ook een nieuw kooktoestel en pannenset aangeboden. Zo zorgen we met elkaar voor een soepele overstap naar gasloze en duurzame woningen.

Draagvlak
Iedere huurder krijgt zelf de keuze om wel of niet in te gaan op de aanbieding die HVC en de woningcorporatie doen. Als 70% van de huurders in een woongebouw de aanbieding accepteert, is de aanbieding ook voor de andere huurders van dat woongebouw algemeen bindend. Uiteraard streven
HVC en de woningcorporaties ernaar dat huurders voor 100% deelnemen op vrijwillige basis. Dat hopen ze te bereiken door extra aandacht te besteden aan goede voorlichting en persoonlijke begeleiding. Zodra de huurders instemmen met de aanbieding, krijgen zij een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gemeenten aan zet
De ondertekening van deze overeenkomst brengt nog meer kansen met zich mee. Doordat de corporaties starten met het gasloos maken van de huurwoningen, komt namelijk de mogelijkheid van een wijkgerichte aanpak voor de aansluiting op het warmtenet van HVC een stuk dichterbij. Het idee is dat ook particuliere woningen en bedrijfsruimten zich straks makkelijker kunnen aansluiten op het warmtenet. Die regie ligt bij de Drechtstedelijke gemeenten. Zij werken op dit moment aan de vaststelling van de Transitievisie Warmte. Als die in de verschillende Drechtstedelijke gemeenteraden is vastgesteld, kunnen gemeenten in het verlengde van de inzet van de corporaties en HVC, toewerken naar het gasloos maken van de particuliere woningen en de bedrijfsruimten.
Deze wijkgerichte aanpak is overigens voor de corporaties ook een voorwaarde om, na de aansluiting van het eerste deel van de 5.930 huurwoningen, meer woningen aan te gaan sluiten op het warmtenet. We willen het namelijk samen doen, en voor alle bewoners van de Drechtsteden. Een andere voorwaarde voor een verdere uitbreiding, is dat voor de woningcorporaties meer geld vrijkomt vanuit een Rijksbijdrage. En de aansluiting op het warmtenet moet meer betaalbaar worden door innovatieve ontwikkelingen. Een mooie uitdaging voor de komende jaren om samen te werken aan een duurzame toekomst!

https://www.woonbron.nl/News/2970


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X