Nieuws

Published on december 4th, 2019 | by info@corporatiebouw.nl

0

Grootste zonnedak Amsterdam levert duurzame warmte aan corporatiewoningen

De nieuwe wijk Buiksloterham in Amsterdam-Noord wordt een circulaire hotspot. Dankzij het grootste zonnedak van Amsterdam krijgen woningen van woningcorporatie De Alliantie er straks ook een klimaatneutrale warmtevoorziening.

Op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam verrijst de komende jaren een nieuwe wijk: Buiksloterham. Braakliggende kavels en oude industrie maken plaats voor zo’n 4.500 woningen en werkruimten. Het gehele gebied wordt duurzaam ontwikkeld en aangesloten op stadswarmte.

In deelproject City Plot ontwikkelt woningcorporatie De Alliantie 550 sociale huurwoningen. Op het dak van een van de parkeergarages in de nieuwe woonbuurt heeft Westpoort Warmte (een samenwerking tussen afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam en energiebedrijf Vattenfall) nu op een oppervlakte van zo’n driehonderd vierkante meter in totaal 1.680 zonnecollectoren geplaatst.

 ‘In de stedelijke omgeving is een dak met zonnecollectoren van dit formaat nog niet eerder gerealiseerd’, vertelt technisch projectmanager bij Vattenfall Stefan Klingler. Het zonnedak fungeert als nieuwe warmtebron voor het lokale warmtenet.

Circulair Buiksloterham

‘Vier jaar geleden hebben we samen met een aantal partijen, waaronder de gemeente en Westpoort Warmte, het manifest Circulair Buiksloterham opgesteld’, vertelt projectmanager Sven Hillecamp van De Alliantie. Hij is kartrekker om samen met partners de ambities uit het manifest uit te werken. Buiksloterham is een living lab waar experiment, onderzoek en innovatie actief worden gestimuleerd en toegepast om duurzaamheid en leefbaarheid naar een hoger niveau te tillen.

Voor City Plot, dat onderdeel uitmaakt van de eerste circulaire wijk van Amsterdam die onder de noemer Buiksloterham&Co wordt gerealiseerd, heeft de corporatie eerst gekeken welke duurzame warmtevoorzieningen er mogelijk waren. Een van de aandachtspunten vanuit De Alliantie was dat de warmte voor City Plot honderd procent CO2-neutraal moest zijn. ‘Dit is gelukt omdat op een aantal plekken in het warmtenet van Westpoort Warmte CO2-neutrale warmte wordt opgewekt. Deze warmte wordt nu administratief aan City Plot toebedeeld’, legt Hillecamp uit. Westpoort Warmte levert op basis van restwarmte uit de afvalverbrandingscentrale van AEB stadsverwarming in Amsterdam-Noord (en overigens ook in Amsterdam-West). De lokale CO2-reductie lag vorig jaar op 58 procent.

Circulaire principes

Zonnecollectoren werken op een andere manier dan de zonnepanelen die we nu al op veel daken in Nederland tegenkomen. Klingler legt uit: ‘De zonnecollectoren vangen zonlicht op en de warmte zorgt ervoor dat een vloeistof wordt opgewarmd. Deze vloeistof wordt via een buizensysteem naar het voorraadvat gepompt, waar de warmte wordt overgedragen aan een tweede systeem. De afgekoelde vloeistof wordt teruggepompt naar de zonnecollector om opnieuw op te warmen. Zolang de zon schijnt, herhaalt deze cyclus zich continu. De opgewekte warmte wordt via het tweede systeem overgedragen aan het warmtenet.’

De verwachte opbrengst van het zonnedak in Buiksloterham ligt rond de 450 gigajoule per jaar. ‘Hiermee kunnen we twintig woningen voorzien van warmte – warm tapwater en verwarming – die honderd procent CO2-vrij is’, vertelt Klingler. De warmte afkomstig van het dak van de parkeergarage komt samen met de warmte van de hoofdbron, de afvalverbrandingscentrale, bij de woningen in City Plot terecht. Het zonnedak is gebaseerd op de principes van circulariteit: binnen een gesloten systeem energie opwekken en gebruiken.

Nieuwe duurzame bronnen

Het warmtenet van Westpoort Warmte groeide de afgelopen jaren met zo’n vijfduizend woningen per jaar. Vooral in de bestaande bouw neemt het aantal aansluitingen toe. De verwachting is dat het aantal nieuwe aansluitingen in de toekomst oploopt tot achtduizend per jaar. Een belangrijk deel daarvan betreft corporatiewoningen.

Hillecamp juicht projecten zoals het circulaire zonnedak toe. ‘Ik verwacht dat lokale initiatieven met zonnewarmte de komende jaren een vlucht zullen nemen. Veel daken worden nu vol gelegd met zonnepanelen, maar je zou ook naar panelen kunnen kijken die zowel elektriciteit als warmte opwekken. De Alliantie streeft naar een duurzame woningvoorraad. Innovatieve projecten zoals het circulaire zonnedak zijn essentieel om deze ambities te realiseren.’


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X