Artikelen

Published on september 26th, 2022 | by info@corporatiebouw.nl

0

Handreiking Monitoring voor corporatiemedewerkers 

De nieuwe Handreiking Monitoring van Stroomversnelling geeft corporatiemedewerkers een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is met monitoring.  

De nieuwe Handreiking Monitoring van Stroomversnelling geeft corporatiemedewerkers een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is met monitoring. Deze handreiking is niet gericht op IT-specialisten, maar juist bedoeld voor degenen die niet dagelijks te maken hebben met monitoring.

De Handreiking Monitoring gaat over het monitoren van energieprestaties in de breedste zin van het woord. Het gaat dus niet puur over de vraag hoe je data verzamelt in het kader van de Energieprestatievergoeding (EPV). Er worden verschillende use cases behandeld die verband hebben met de energietransitie, maar daarnaast kan monitoring ook worden ingezet voor energiebesparing en energiecoaching, (besparing op) onderhoud van installaties of voor benchmarking. Er is ook ruim aandacht voor het implementatieproces, van de uitvraag tot en met het gebruik.

Stroomversneller Marten Witkamp licht toe: “In deze handreiking wordt op basis van praktijkervaringen uitgelegd waar we nu staan met monitoring. We doen dat – hopelijk – op een toegankelijke manier, op basis van de concrete use casesvoor woningcorporaties. Dan heb je het over inzicht in het verbruik voor de bewoner, inzicht in het technisch functioneren van installaties, benchmarking, monitoren rond prestatiegaranties, preventief onderhoud en als laatste het slim aansturen van installaties, wat natuurlijk nog een beetje in de sfeer zit van toekomstmuziek.”

Geen Bentley maar Volkswagen Golf
Stroomversneller Rens Verbruggen vult aan: “Toen we begonnen met deze handreiking hebben we bedacht wat er in de basis van een monitoringssysteem moet zitten, even los van de EPV. Als je daar vat op hebt kun je beginnen met het optuigen van een simpele en goedkope basisoplossing. Daarna kun je het systeem stapsgewijs uitbreiden. We zeggen altijd dat EPV-monitoring in feite de Bentley onder de monitoringoplossingen is, terwijl de slimme meter wat meer in de buurt komt van een oud Dafje. Met de basis die we in deze handreiking beschrijven mikken we daar tussenin, zeg maar op een Volkswagen Golf.”

“De handreiking bevat een uitgebreid diagram – een pagina vol kleurtjes – waarin wordt samengevat wat de verschillende use cases zijn, van eenvoudig naar complex, en wat je nodig hebt om op een betaalbare manier eenvoudig te beginnen. Een belangrijk technisch verschil dat we maken zijn oplossingen gebaseerd op in- en externe sensoren. Kort door de bocht: externe sensoren zijn in principe duurder, maar ook nauwkeuriger dan de interne sensoren die door de fabrikant in een installatie worden ingebouwd.”

 “Toen we een paar jaar geleden begonnen met het thema monitoring waren er nog niet veel fabrikanten die de mogelijkheid boden om de interne sensoren uit te lezen. Inmiddels zijn er meerdere aanbieders die dat beginnen te standaardiseren en de dataprotocollen openstellen, waardoor het steeds minder moeite kost om deze installaties uit te lezen.”

Wegwijzer monitoring
De auteurs van de handreiking hebben daarnaast meegewerkt aan een nieuwe website: de Wegwijzer monitoring. Deze website is ook weer bedoeld voor corporatiemedewerkers, maar dan vooral degenen die met het inkoopproces te maken hebben. Witkamp: “De website heeft een andere functie dan de handreiking. De productinformatie die je op de site vindt is bedoeld voor corporaties die al besloten hebben dat ze gaan monitoren: dus een veel latere fase in het proces. Maar als je al een beeld hebt van wat je zou willen doen met monitoring, dan kun je op deze website zien welke oplossingen er op de markt zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat is vooral handig voor inkopers die een shortlist willen maken van het aanbod. Je kunt hier bijvoorbeeld ook een demo aanvragen van een fabrikant.”

Meer informatie
https://pages.stroomversnelling.nl/handreiking-monitoring
https://monitoringwegwijzer.nl/


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nl



Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X