Artikelen KAW ontwikkelt houtbouwconcept voor complexe locaties

Published on oktober 16th, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Stadsinbreiden met biobased houtbouw

In Rotterdam Crooswijk worden biobased houtbouwwoningen ontwikkeld. Dit houtbouwconcept resulteert in aanzienlijk minder CO2-uitstoot, en meer betaalbare, duurzame en gezonde woningen. Op meerdere inbreidingslocaties in Rotterdam Crooswijk verrijzen straks biobased houtbouwwoningen. KAW ontwikkelt daartoe een houtbouwconcept voor complexe locaties in de stad dat resulteert in aanzienlijk minder CO2-uitstoot, en meer betaalbare, duurzame & gezonde woningen. Het plan voorziet daarnaast in oplossingen tegen hittestress, het bufferen van regenwater en het investeren in biodiversiteit.

Voor woningcorporatie Havensteder past KAW samen met Slokker Bouwgroep ‘Natuurlijk Crooswijk’ toe als vernieuwend en esthetisch aantrekkelijk bouwconcept in hout dat bijdraagt aan een prettige leefomgeving en gezond binnenklimaat. Het concept kent veel duurzame voordelen. Zo slaat hout CO2 op tijdens de groei. Verder worden tijdens het bouwproces veel minder schadelijke stoffen uitgestoten zoals stikstof. Dat komt omdat hout lichter is dan beton of steen en door een flink gereduceerd aantal transportbewegingen. Bijkomend voordeel: veel minder overlast voor omwonenden dan bij een traditioneel bouwproces.

In de oude stadswijk Crooswijk is geen locatie hetzelfde. Bouwen in hout biedt in tegenstelling tot beton veel meer vrijheid om technische oplossingen te standaardiseren, terwijl elk gebouw toch zo kan worden ontworpen dat het ruimtelijk en esthetisch in de omgeving kan worden ingepast.

Meer woningen

Vanuit KAW’s Ruimte Zat-visie gaat de capaciteit van de wijk zo goed mogelijk benut worden zodat zowel huidige als toekomstige bewoners van Crooswijk een betaalbare woning kunnen krijgen. Het aantal sociale huurwoningen in eigendom van Havensteder blijft minimaal gelijk in de wijk. De gecreëerde extra woonruimte kan worden gebruikt om andere segmenten te bedienen en zo het woonaanbod te verbreden. Havensteder zet in op betaalbaarheid door naast sociale huur middenhuurwoningen te realiseren. Dat zorgt er tevens voor dat bewoners die in Crooswijk willen doorgroeien dat ook kunnen.

Voor de opgave in Crooswijk brengt Havensteder verschillende locaties in, die deels gerenoveerd en deels nieuw worden gebouwd. Door een slimme, gefaseerde aanpak is het mogelijk om bewoners binnen de wijk door te laten verhuizen. De bouwplaatsen blijven hierdoor verder relatief klein en sociale verbanden in stand/leven.

KAW heeft al vaker laten zien dat zo’n maatwerkaanpak werkt en met oog voor bewoners uitvoerbaar is, zoals bijvoorbeeld tijdens de wijkvernieuwing van de Vogeltjesbuurt in Tilburg. De ervaring uit deze projecten ligt ten grondslag aan de plannen voor Crooswijk. Door wijkvernieuwing niet als één project uit te voeren, maar als één opgave met meerdere deelprojecten, ontstaat ruimte om proces en bouwtechniek stap voor stap verder door te ontwikkelen, van fouten te leren en in te gaan op de woonwensen van bewoners in de wijk.

Lees ook: Corporatie Havensteder startte in april met de realisatie van betaalbare houten conceptwoningen in Rotterdam.

Kansen benutten

Waar mogelijk worden bestaande woningen gerenoveerd. Als dat niet meer kan of waar nu kavels braak liggen, benut KAW de kansen die er liggen om het stratenpatroon te herstellen en aan te sluiten bij het bestaande karakter. Dit wijkkarakter wordt in grote mate bepaald door nieuwbouw en renovatie uit de tijd van de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig.

Op dit moment domineert parkeren de kwaliteit van de openbare ruimte. Om met de deelprojecten maximaal invloed uit te oefenen op de leefkwaliteit in Crooswijk stelt KAW in samenwerking met de gemeente Rotterdam een integraal stedenbouwkundig plan op. Hierin speelt de verbetering van de openbare ruimte ook een grote rol.

KERN by KAW

KAW gebruikt tijdens het ontwerp voor Crooswijk ideeën die het eerder ontwikkelde voor de biobased ontwikkelaar Boombuilds. ‘KERN by KAW’, zoals het gedachtengoed heet, bestaat uit een kant-en-klare kern of dragende 3D-module voor modulaire houtbouw waarin alle installaties, natte ruimten en faciliteiten zoals bergruimte, kasten en ruimte voor wasmachines en drogers zich bevinden.

Dit unieke concept voor modulaire houtbouw creëert grote flexibiliteit bij de invulling van de woningplattegrond. Het maakt op een betaalbare manier een open, loftachtige inrichting mogelijk waar houtbouw nu nog vaak bestaat uit gelijksoortige smalle woningen. Daarnaast kan KERN een alternatief zijn voor relatief dure constructiemethodes om tot grote overspanningen te komen.

Om de CO2-uitstoot te minimaliseren worden de 3D-KERN-modules gecombineerd met 2D en lichte geprefabriceerde wanden, vloeren en gevelelementen die als flat-pack vervoerd worden. Hierdoor blijven onnodige transportbewegingen uit. Doordat alles vooraf geïnstalleerd is, blijft montage en bouwtijd op locatie tot een minimum beperkt.

KERN is verder uitermate geschikt voor sloop- en nieuwbouwprojecten, aangezien de lichte houten constructie het mogelijk maakt om op de bestaande fundering te bouwen. 

Tender

KAW heeft samen met Slokker de tender gewonnen die woningbouwcorporatie Havensteder eerder uitschreef voor Oud-Crooswijk en het Van Meekeren-gebied. KAW en Slokker zijn verantwoordelijk voor de vernieuwing van Oud Crooswijk. VORM in samenwerking met heren 5 architecten zijn als tweede partij geselecteerd. Zij zullen de komende jaren de deelprojecten in het Van Meekeren-gebied voor hun rekening nemen.


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X