Artikelen

Published on juli 21st, 2022 | by info@corporatiebouw.nl

0

Kwaliteitskaders voor de wijk

 Nieuwe gratis online tool speciaal gemaakt voor projectteams die werken aan een wijkgerichte aanpak.

Een wijk, buurt of dorp bestaat uit meer dan alleen de gebouwen. Binnen de wijkaanpak wordt ook gekeken naar de inrichting van straten, de groenvoorziening, riolering en het elektriciteitsnet. En naar de sociale structuren in een wijk. ‘Kwaliteitskaders voor de wijk’ is een nieuwe online tool die een overzicht geeft van veel voorkomende thema’s en bijbehorende doelstellingen en maatregelen. Gebruik het om sneller grip te krijgen op de totale opgave in een wijk.

‘Kwaliteitskaders in de wijk’ is ontwikkeld door het Wijkkompas-team (zie wijkkompas.nl). Het is een gratis online tool die speciaal is gemaakt voor projectteams die werken aan een wijkgerichte aanpak. Vooral in de eerste fase van dit proces wil je graag snel een overzicht van alle aspecten die spelen in een bepaalde wijk. Met ‘Kwaliteitskaders voor de wijk’ kun je uit 29 verschillende thema’s kiezen – van goede luchtkwaliteit binnen tot hemelwaterafvoer en een duurzaam energiesysteem in de wijk. Vervolgens kun je heel eenvoudig een Excel-sheet exporteren die bij elk thema een aantal (aanpasbare) doelstellingen en maatregelen suggereert. Zo breng je de opgave voor een wijk snel en concreet in beeld en kun je er gemakkelijk mee aan de slag.

Yael Aartsma (Stroomversnelling/Wijkkompas) werkte mee aan de ontwikkeling van de nieuwe tool. “‘Kwaliteitskaders voor de wijk’ is geschikt voor iedereen die meewerkt aan een wijkgerichte aanpak”, licht zij toe. “Ook corporaties kunnen er hun voordeel mee doen. Omdat elke wijk uniek is, kunnen heel uiteenlopende thema’s het startpunt vormen bij een wijkaanpak. Dat startpunt kan ook gezondheid of zorg zijn. Zoals in de wijk Vollenhove in Zeist. Uit onderzoek bleek dat deze wijk op gezondheid heel laag scoorde. Daarom gaf het Zeister projectteam – waar ook de woningcorporatie deel van uitmaakt – de leefbaarheid van de wijk de hoogste prioriteit. Pas in tweede instantie werd de koppeling gemaakt met de energietransitie.”

Hoge ambities
Aartsma: “Meer in het algemeen denk ik dat veel projectteams vrij hoge ambities hebben als het gaat om integraliteit van de wijkaanpak. De logische gedachte is: we moeten toch de wijk in, laten we naast de energietransitie ook andere aspecten meenemen die leven in deze wijk. Je ziet dan een aantal terugkerende problemen. Ten eerste weten mensen die aan de energietransitie werken niet veel van andere domeinen – je kunt immers niet overal verstand van hebben. Maar waar haal je dan je informatie vandaan? Vervolgens zie je dat veel projectteams dezelfde vragen hebben over wat ze wel of niet moeten meenemen in een plan, en dat daarover wordt gesproken in vrij abstracte termen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat gezondheid of leefbaarheid hoog op de agenda staat, maar het wordt pas interessant als je daar concrete doelstellingen en maatregelen aan koppelt. ‘Kwaliteitskaders voor de wijk’ helpt om twee belangrijke stappen te zetten: eerst inventarisering en vervolgens concretisering van de aanpak – of in elk geval concretisering van de discussie. Dat bespaart tijd, want je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

“Als je meer grip hebt op je opgave kun je vervolgens, samen met je maatschappelijke partnerorganisaties, beter expliciete keuzes maken en prioriteren. Gemeenten en corporaties bijvoorbeeld hebben vergelijkbare maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid en veiligheid. Maar ze werken soms langs elkaar heen, of spreken een andere taal. Daarom hebben we bij de ontwikkeling van ‘Kwaliteitskaders voor de wijk’ goed gekeken naar de praktijkervaringen van verschillende koplopers, en naar vergelijkbare instrumenten die er al zijn. Al die kennis is nu op een slimme manier gebundeld.”

‘Kwaliteitskaders voor de wijk’ is te vinden op https://wijkkaders.nl/.


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X