Artikelen

Published on januari 25th, 2021 | by info@corporatiebouw.nl

0

Wonen Limburg Accent pioniert in middenhuursegment

Dit najaar gaven minister Ollongren van BZK, Aedes en de VNG gezamenlijk een klap op afspraken voor versnelling van de woningbouwproductie in de komende jaren. Een van de stimulerende maatregelen is het verruimen van de mogelijkheden voor corporaties om middenhuurwoningen en goedkopere koopwoningen te realiseren. Hoe kunnen corporaties opereren op die commerciële markt?

Het hoofdkantoor van Wonen Limburg, gevestigd in een getransformeerd fabrieksgebouw in hartje Roermond, is gesloten voor bezoek en voor de meeste werknemers. In het verder stille gebouw kiest Clement zijn woorden met een zorgvuldigheid die past bij een zeer complexe job. Wonen Limburg heeft krap drie jaar geleden de stap gezet om een apart, commercieel dochterbedrijf op te richten met de naam Wonen Limburg Accent BV. De nieuwe vennootschap richt zich specifiek op huisvesting in het middenhuursegment. 

Wat was daarvoor de drijfveer?
Clement: “In de afgelopen tien jaar is het voor corporaties steeds lastiger geworden om mensen met een middeninkomen te huisvesten. Corporatiewoningen waren er vrijwel uitsluitend voor de mensen met een smalle beurs. Door die eenzijdige samenstelling van het huurdersbestand ging de leefbaarheid in sommige woonwijken hard achteruit. Daarnaast was er voor de middeninkomens geen alternatief. Hier in ‘het Limburgse’ zie je bijvoorbeeld dat beleggers wooncomplexen ‘uitponden’ (per appartement verkopen, red.), waarna die losse appartementen niet meer betaalbaar zijn voor mensen met een middeninkomen. Wij besloten ons in te zetten voor de verbeteringen van leefbaarheid in de zwakkere wijken en tegelijkertijd betaalbare middenhuurwoningen te realiseren. Daarvoor konden we – volgens de Woningwet 2015 – een aparte vennootschap oprichten die juridisch is gescheiden van de moedercorporatie, de Stichting Wonen Limburg.

De Woningwet 2015 dwong corporaties een keuze te maken uit drie vormen van splitsing van hun DAEB-activiteiten en niet-DAEB-activiteiten: juridische splitsing, administratieve splitsing en hybride splitsing (zie kader ‘DAEB en niet-DAEB’, pagina 22, links). Wonen Limburg (WL) en Wonen Limburg Accent BV (WLA) zijn op 31 december 2017 juridisch gescheiden, onder andere omdat daarmee de toen nog verplichte ‘markttoets’ achterwege kon blijven. Die bewerkelijke toets, uit te voeren.

door de gemeente, was bedoeld om een heldere scheidslijn en een gelijk speelveld op de vastgoedmarkt te creëren tussen enerzijds organisaties die staatssteun krijgen zoals woningcorporaties en anderzijds beleggers die hun trans­acties (commercieel) financieren.” (Noot van de redactie: onlangs is de markttoets dus voor drie jaar buiten werking gesteld. Zie ook het artikeltje rechts op deze pagina.)

Zijn nieuwe woningen voor het middenhuursegment eigenlijk een specifiek soort woningen? 

Clement: ”In principe zijn er geen grote verschillen tussen een middenhuurwoning en een sociale huurwoning. Beide moeten voldoen aan de bouwkundige eisen en regels voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Met ingang van 2021 zijn over de hele linie de nieuwe BENG-eisen van kracht. Als ik middenhuurappartementen ga bekijken, vallen mij vaak de verzorgde entrees op. In de woningen zie je een wat hogere kwaliteit van toegepaste materialen en in comfort, met name in badkamers en keukens. Verder is onmiddellijk helder dat dit soort complexen meestal op de betere locaties staan. Dat mechanisme draaien wij nu graag om. Wij plaatsen nieuwe middenhuurwoningen bij voorkeur in de wijken met veel sociale huurwoningen om daarmee de leefbaarheid te bevorderen.”

Wonen Limburg Accent heeft 1.950 woningen in haar woningenportefeuille. Op de WLA-website staan nu al 170 advertenties voor appartementen en grondgebonden woningen in 18 verschillende plaatsen in Limburg. In het middenhuursegment heeft WLA zeven nieuwbouwprojecten-in-uitvoering met in totaal meer dan 220 woningen.

Welk project geeft bij uitstek weer hoe WLA het liefst opereert? 

Clement: “Wij hebben 38 middenhuurappartementen gekocht die worden gebouwd langs ‘De Groene Loper’, de lange bomenlaan die is aangelegd op de A2-landtunnel en die slingert door Maastricht-Oost. Eind van dit jaar start de bouw. In fase 2c van dit plan bouwt corporatie Servatius ook sociale huurwoningen en er komen koopwoningen. Zo ontstaat daar langs dat fraaie groen een mooie mix van sociale huur, middenhuur en koopwoningen. En dat geeft dan weer een positieve impuls aan vernieuwing van de naastgelegen wijken Wykerpoort en Wittevrouwenveld. Omdat wij hierop instappen, met onze toewijzingscriteria, laten wij zien dat deze plek ook bereikbaar is voor middeninkomens.”


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X