Artikelen

Published on juli 7th, 2021 | by info@corporatiebouw.nl

1

Realistische en risico gerichte asbestsanering

Aedes pleit al langer voor een veilig, realistisch en risicogericht asbestbeleid.

De huidige asbestregels zorgen vaak voor forse en kostbare saneringen die niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s. Aedes pleit daarom al langer voor een veilig, realistisch en risicogericht asbestbeleid. Valentijn Nouwens, senioradviseur Vastgoedkwaliteit én lid van de vakgroep Asbest bij Portaal, illustreert dit vanuit de praktijk.

Veiligheid staat voorop bij ons asbestbeleid, zegt Nouwens. “Van de bewoners, van onze medewerkers, van de asbestsaneerders en voor het milieu.” De corporatie beheert rond de 52.000 woningen in meerdere regio’s in het land. Portaal heeft zelf een vakgroep Asbest waarin onder andere technische projectleiders en projectmanagers zitten. De vakgroep maakt onder meer kennis uit de markt toegankelijk voor collega’s. “Daarnaast volgen onze mensen ook verschillende opleidingen. De cursus ‘Asbest herkennen’ is voor de medewerkers onderhoud en renovatie bijvoorbeeld verplicht. En alle vakgroepleden hebben de externe opleiding Asbestdeskundige afgerond.”

Nederland kent sinds 1993 een asbestverbod. In woningen van vóór die tijd kan asbesthoudend materiaal zijn verwerkt. Bijvoorbeeld in gevelpanelen, koppelstukken in funderingen, vensterbanken of in asbesthoudende tegellijm. Een landelijk asbeststelsel deelt de bewerking of verwijdering van die verschillende asbesttoepassingen in drie verschillende risicoklassen in. Hoe hoger de risicoklasse, hoe forser de te nemen veiligheidsmaatregelen. “Bij de inschatting van de veiligheidsrisico’s gaat dit stelsel uit van worstcasescenario’s”, zegt Nouwens. “Wij pleiten voor een risicogerichtere benadering die uitgaat van het daadwerkelijke risico op blootstelling aan asbestvezels. Als dat risico gering is, kunnen de saneringsmaatregelen daarop aangepast worden.”

Badkamertegels

Stel een huurder vraagt om enkele beschadigde tegels in de badkamer te vervangen, illustreert Nouwens. De onderhoudsmedewerker ziet in de bezitsinventarisatie van Portaal dat er mogelijk asbesthoudende tegellijm aanwezig is. Volgens de huidige wettelijke regels geldt bij het bewerken van deze asbesttoepassing risicoklasse 2. Dan moet de corporatie een gecertificeerd inventarisatiebureau inschakelen. Die gaan naar de woning, maken een gaatje in ’n tegel en halen wat lijm weg. Enige tijd later krijgt de corporatie het onderzoeksrapport. Als er inderdaad sprake is van asbesthoudende tegellijm moet een gecertificeerd saneringsbedrijf de kapotte tegels verwijderen. De huurder krijgt mensen in witte pakken met allerlei materiaal over de vloer. In de badkamer creëren ze een op onderdruk gebrachte ruimte om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Na verwijdering van de tegels volgt geprotocolleerde schoonmaak. “Kortom, het duurt wel even voordat onze onderhoudsmedewerker nieuwe tegels op de muur kan plakken. Dit soort kleine onderhoudswerkzaamheden gaan door deze asbestregels ook gepaard met hoge kosten. Ondertussen weten wij uit ervaring dat er in de praktijk geen asbestvezel vrijkomt bij het verwijderen van zo’n tegel.”

Blootstellingsdata
Ook de asbestsanering van vensterbanken brengt relatief weinig risico met zich mee, vervolgt Nouwens. Portaal was een van de corporaties die in Aedes-verband meetgegevens verzamelde om de werkelijke blootstelling tijdens de sanering van deze asbesttoepassing in kaart te brengen. Onderbouwd met het resultaat heeft Aedes een verzoek ingediend om deze werkzaamheden onder een lagere risicoklasse te laten vallen. De beoordelingscommissie van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees dit verzoek vorig jaar toe. Samen met enkele inventarisatiebedrijven en corporaties verzamelt Aedes nu blootstellingsdata over werkzaamheden met asbesthoudende tegellijm. Nouwens verwacht ook hier een lagere risicoklasse. “Veilige sanering van die tegels kan echt eenvoudiger dan nu.”

“Er blijven asbesttoepassingen die de zwaarste risicoklasse en forse maatregelen rechtvaardigen, zoals leidingisolaties”, zegt Nouwens. “Maar het is belangrijk dat de normen en maatregelen in verhouding staan tot het werkelijke risico.” Portaal is dan ook blij met de voortgaande inspanningen van Aedes voor een realistischer asbestbeleid.

Meer weten?
Zoek op Aedes.nl naar ‘asbest’ voor onder meer het Aedes-protocol voor het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken. Of neem deel aan de digitale Aedes-community Gezond en Veilig wonen.


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlOne Response to Realistische en risico gerichte asbestsanering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X