Artikelen Woningcorporatie Plavei en NL Greenlabel werken samen

Published on januari 8th, 2024 | by info@corporatiebouw.nl

0

Naar meer natuurinclusief bouwen 

NL Greenlabel helpt woningcorporaties om meer natuurinclusief te bouwen en hun groene ambities waar te maken. Zo ook corporatie Plavei. Corporaties staan niet alleen bij het realiseren van hun groene ambities. Ze zouden meer moeten samenwerken met bijvoorbeeld partijen als de gemeente. Maar ook organisaties als NL Greenlabel kunnen helpen om meer natuurinclusief te bouwen. Woningcorporatie Plavei en NL Greenlabel werken bijvoorbeeld samen met gemeente Montferland bij het programma ‘Oost Kijkt Vooruit’.

Maarten Alberse van NL Greenlabel legt uit wat zijn organisatie precies doet: “Wij willen partijen als corporaties bijstaan bij het realiseren van hun groene doelen. Onze filosofie is dat ambities op het gebied van duurzaamheid in de buitenruimte pas zin hebben, als ze concreet en meetbaar zijn. Daarom hebben we een integraal afwegingskader ontwikkeld, waarmee we planten en producten, maar ook terreinen en gebieden kunnen beoordelen. Samen met ons uitgebreide netwerk van groenvoorzieners, bouwbedrijven en kennisinstituten helpen we onder andere corporaties, gemeenten en gebiedsontwikkelaars bij het realiseren van hun duurzame doelen.” NL Greenlabel helpt corporaties onder meer door inzicht te geven in het effect van de huidige leefomgeving op de bewoners en het vastgoed. “Is er bijvoorbeeld een risico op wateroverlast of hittestress? Maar ook: nodigt de omgeving uit tot ‘leven’?”

Introductie

Robin Sommers van Plavei introduceerde NL Greenlabel bij de gemeente Montferland. Alberse: “Samen met de gemeente kijken we naar een aantal herinrichtingsplannen, waaronder in de wijk ’s-Heerenberg-Oost. We verschaffen vooral kennis, maar stellen ook vragen: zijn alle relevante elementen meegenomen in het plan? Wat zijn de ambities en hoe kun je die borgen?” Sommers knikt. Hij is beleidsmedewerker duurzaamheid en werkt in die hoedanigheid samen met Maarten Alberse. “Ik ben betrokken bij de werkgroep Toekomstbestendig & Groen waar we naast aardgasvrij kijken naar hoe we de wijk groener, koeler en dus leefbaarder kunnen maken. We zijn het traject met NL Greenlabel gestart om handen en voeten te geven aan de ambitie voor de hele wijk en dat ook te kunnen meegeven aan projectleiders van bepaalde deelgebieden waar al plannen voor gemaakt worden.”

Meetbaar maken

In ’s-Heerenberg-Oost heeft Plavei namelijk een groot renovatieproject gepland staan, ‘Oost Kijkt Vooruit’. “Het is een grote wijk van ongeveer 2.000 woningen waarvan wij er zo’n 600 in bezit hebben”, legt Sommers uit. “Een gedeelte van het bezit heeft een slechtere energieprestatie. Onlangs zijn we gestart met verduurzaming en renovatie van deze woningen. Ook zijn er plannen voor sloop en/of nieuwbouw in deelgebieden, zoals op een voormalig voetbalveld.” De bewoners hebben in het opstellen van het programma een belangrijke bijdrage, zegt Sommers. “Ze hebben in de planvorming aangegeven meer groen te willen, meer parkeren, meer veiligheid en meer sociale zaken zoals een supermarkt of een andere plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. In de werkgroep Toekomstbestendig & Groen bespreken we al die thema’s. We kijken hoe we van het gas af kunnen en met de analyses van Maarten wordt duidelijk waar risico’s op wateroverlast of hittestress liggen. Dat laatste leidt bijvoorbeeld nu nog tot de aanvraag van meer airco’s. Met de juiste aanpak en inrichting van een gebied zou je die hitte kunnen verminderen. NL Greenlabel helpt onze werkgroep en projectleiders daarbij om inzicht te krijgen in de huidige situatie en wat we nodig hebben om onze ambities waar te maken, maar ook om zaken meetbaar te maken. Daar kunnen we samen met de gemeente een grote stap vooruit mee maken.”

Bij het oplossen van het risico op wateroverlast in een deelgebied van ‘Oost Kijkt Vooruit’, is NL Greenlabel bijvoorbeeld bezig geweest met het bekijken waar die risico’s liggen, hoe ze aangepakt kunnen worden, wat de kosten zijn en wat dat dan oplevert voor de gemeente en de bewoners. De crux is om daarbij op langere termijn te kijken, zegt Alberse. “Het kan zijn dat je in het begin wat meer moet investeren, maar dan moet je ook meenemen welke schades je in de toekomst voorkomt. Dan is het plaatje weer heel anders. Als je overlast voorkomt, gaat dat veel geld besparen.”

Geringe investeringen, grote effecten

‘Oost Kijkt Vooruit’ is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Maar wat is dat eigenlijk? Alberse geeft toe dat het een “enorm containerbegrip” is, maar weet het toch te vatten. “Je brengt de balans terug tussen mens en natuur. De natuur is niet te gast in de leefomgeving van de mens, maar staat daarin net zo centraal. Samen vormen mens en natuur een systeem waarin beide in harmonie met elkaar kunnen leven.” Robin Sommers knikt. “Voor mij is natuurinclusief bouwen het meenemen van allerlei groene maatregelen bij nieuwbouw. En dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Neem simpele dingen mee zoals uitsparingen in een gevel maken voor vogels en vleermuizen, of het neerzetten van bijenkasten en voorzieningen voor insecten. In ons basisprogramma van eisen zitten deze maatregelen al standaard opgenomen. Dit geven we dus al mee bij aanbestedingen. Het kost woningcorporaties vrijwel niets en je brengt er de balans tussen mens en natuur mee terug. Bewoners geven aan dat fijn te vinden. De omgeving wordt mooier en ook gezonder om in te vertoeven.” Alberse is het daarmee eens maar heeft nog wel een toevoeging: “Het is uiteraard wel zaak dat bijvoorbeeld een ingemetseld nestkastje of insectenhotel aansluit op de rest van de omgeving, wil het lukken om die balans waar Robin het over heeft weer terug te brengen. Denk dan aan onder andere voedsel, nestgelegenheid en water. Anders heeft het geen zin om deze voorzieningen aan te brengen.”

Tips natuurinclusief bouwen

  • Als je begint met een plan, zoom dan uit. Kijk in welke omgeving het gebied ligt en informeer bij de gemeente of ze al met duurzame plannen bezig zijn en hoe die aansluiten op jouw ambities.
  • Koppel het zoveel mogelijk aan andere opgaven. Maak er niet een groot zelfstandig project van.
  • Neem maatregelen standaard op in het eisenpakket.

In 2013 ontving Plavei voor een sloop/nieuwbouwproject in dezelfde wijk het eerste NL Gebiedslabel in Nederland. Tien jaar later maken gemeente Montferland en Plavei als eerste gebruik van het Register Duurzame Leefomgeving (RDL) om de wijk en de kansen in kaart te brengen.


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X