Nieuws

Published on juli 7th, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Woningcorporaties zetten handtekening onder renoveren en verduurzamen van duizenden woningen

5 Woningcorporaties in de regio Haaglanden hebben hun handtekening gezet onder een langdurig partnerschap om in de komende 8 jaar duizenden woningen te gaan renoveren en verduurzamen. Dit zijn Vidomes, Rijswijk Wonen, De Goede Woning, Rondom Wonen en Stedelink. Deze week tekenden de corporatiebestuurders de samenwerkingsoverkomst om 9.000 woningen in één keer aan te besteden. Dit zal tot forse versnelling van het proces leiden.  

‘Het is volop in het nieuws: het tempo van verduurzaming van sociale huurwoningen moet omhoog’, vertelt Niels Vlieg, manager Vastgoedontwikkeling bij Vidomes en initiatiefnemer van deze Bouwstroom. ‘Met deze samenwerking voorzien we in de gewenste versnelling door gezamenlijk de renovatie en verduurzaming van 9.000 corporatiewoningen in één keer aan te besteden. Zo verzekeren we ons van capaciteit bij aannemers en voorkomen we dat het wiel in elk project opnieuw wordt uitgevonden. Dat levert fikse tijdwinst op.’

Langlopend partnerschap maakt ons interessante partij

Het langlopende partnerschap tussen de vijf corporaties en de geselecteerde aannemers brengt tal van voordelen met zich mee, zoals benadrukt door Niels Vlieg. Een belangrijk aspect is de bouwcontinuïteit die hiermee wordt gewaarborgd. Door dit partnerschap kunnen de corporaties een stabiele en consistente stroom van renovatieprojecten bieden, wat zorgt voor een constante werklast en inkomsten voor de aannemers.

Het feit dat er een groot aantal projecten onder dit partnerschap valt, maakt de corporaties nog aantrekkelijker als samenwerkingspartner. Niet alleen vanwege het omvangrijke aantal woningen dat betrokken is, maar ook vanwege de efficiëntie die voortkomt uit het op elkaar afstemmen en waar mogelijk standaardiseren van processen. Door gezamenlijke standaarden te implementeren, kunnen de corporaties en de aannemers sneller en effectiever werken, waardoor de doorlooptijd van de projecten verkort wordt en kosten worden bespaard.

De voordelen van deze efficiëntie en gestroomlijnde processen zijn talrijk. Het vermindert de complexiteit van het beheer en de uitvoering van de renovatieprojecten, waardoor de samenwerking tussen de corporaties en aannemers soepeler verloopt. Het biedt ook ruimte voor optimalisatie en verbetering van werkmethoden, wat resulteert in een hogere kwaliteit van het eindresultaat.

Niels Vlieg erkent het belang van deze gestandaardiseerde en efficiënte aanpak als een “win-win” voor alle betrokken partijen. Het stelt de corporaties in staat om hun renovatieprojecten op een effectieve en kostenefficiënte manier te realiseren, terwijl de aannemers kunnen rekenen op een duurzame en consistente werkstroom. Daarnaast profiteren de huurders van de corporaties van de voordelen van deze gestandaardiseerde processen, aangezien ze kunnen rekenen op een snellere uitvoering en een hogere kwaliteit van de renovaties.

Dat er interesse is uit de markt blijkt wel: er zijn inmiddels 8 aannemers in beeld

Uiteindelijk hebben de corporaties vijf aannemers geselecteerd om mee samen te werken. Deze selectie vond plaats in november van dit jaar. Niels Vlieg is optimistisch over de toekomstige samenwerking en verklaart: “Nu gaan we samenwerken om de plannen concreet te maken. We zijn goed op schema en streven ernaar om begin 2024 te kunnen starten met de eerste renovatieprojecten!” Met het selecteren van vijf aannemers kunnen de corporaties rekenen op een diversiteit aan expertise en capaciteiten om de beoogde renovatieprojecten succesvol uit te voeren. Door deze zorgvuldige selectie hebben ze de mogelijkheid om de meest geschikte partners te kiezen, met wie ze kunnen samenwerken op basis van gedeelde visie en doelen.

De volgende stap voor de corporaties is om met de gekozen aannemers de samenwerking nader uit te werken. Dit omvat het bespreken van specifieke projecten, het vaststellen van budgetten en planningen, en het afstemmen van verwachtingen en verantwoordelijkheden. Deze concretisering van de samenwerking zal ervoor zorgen dat alle partijen op één lijn zitten en goed voorbereid zijn om aan de renovatieprojecten te beginnen. Niels Vlieg benadrukt dat het project op koers ligt en dat het haalbaar is om in het begin van 2024 van start te gaan met de eerste renovaties. Dit getuigt van een effectieve planning en een goed management van het proces tot nu toe. Het is een opwindende tijd voor de corporaties en de gekozen aannemers, aangezien ze binnenkort samen aan de slag kunnen om woningen te renoveren en te verbeteren.

Met de start van de renovatieprojecten in het vooruitzicht zullen de corporaties en de aannemers hun inspanningen bundelen om woningen te transformeren en te moderniseren. Dit zal niet alleen de kwaliteit van de woningen verbeteren, maar ook bijdragen aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het vastgoed. Het is een belangrijke mijlpaal op weg naar een betere woonomgeving voor de huurders en een positieve bijdrage aan de gemeenschap als geheel.


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X