Nieuws Woningstichtingen onderzoeken bijbouw woningen in Garderen

Published on juli 12th, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Woningstichtingen Barneveld en Van de Kolk onderzoeken samenwerking bijbouw nieuwe woningen in Garderen

Woningstichting Barneveld en Van de Kolk gaan onderzoeken of zij samen nieuwe woningen kunnen ontwikkelen aan de Doctor H.C. Bosstraat en de Koningsweg in Garderen. Vandaag tekenden zij daarvoor een intentieovereenkomst. In overleg met gemeente Barneveld gaan zij in kaart brengen hoeveel en welke typen woningen er gebouwd kunnen worden op de locaties waar nu nog de Prins Bernhardschool, 20 huurwoningen van de woningstichting en een voormalig bedrijfspand van Van de Kolk staan. Bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden daarbij betrokken. Dit resulteert uiteindelijk in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp.

 Samenwerking ligt voor de hand

Een samenwerking tussen Woningstichting Barneveld en Van de Kolk bij de bouw van woningen in
Garderen ligt voor de hand. Beide partijen hebben locaties in Garderen die aan elkaar grenzen en die
zij willen herontwikkelen. In januari van dit jaar maakte Woningstichting Barneveld bekend dat zij het
voornemen heeft om 20 huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat in Garderen te slopen om er veel
meer nieuwe huurwoningen terug te bouwen. Van de Kolk heeft aan de Koningsweg een voormalig
bedrijfspand. Dit ligt midden tussen woningen en bedrijven in. Het bouwbedrijf wil op deze plek
woningen bouwen.

Samenwerking biedt kansen voor gevarieerde wijk

Groot voordeel van de samenwerking is dat dit mogelijkheden biedt voor een gevarieerde wijk. De
woningstichting wil verschillende typen sociale huurwoningen terugbouwen en ook ruim meer dan de
20 die worden gesloopt. Het stuk grond dat de woningstichting in bezit heeft, biedt daarvoor
voldoende ruimte. In samenwerking met Van de Kolk kunnen deze nieuwe huurwoningen gebouwd
worden in een mix met bijvoorbeeld koopwoningen en vrije sector huurwoningen.

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Hoeveel woningen gebouwd kunnen worden, welke typen woningen gewenst zijn en hoe de mix eruit
kan zien, moet de komende maanden duidelijk worden. Dan brengen de woningstichting en Van de
Kolk dit, in overleg met de gemeente, in kaart. De bewoners van de huurwoningen, omwonenden en
andere belanghebbenden worden daarbij betrokken. Bij een positieve uitkomst ligt er uiteindelijk een
voorlopig stedenbouwkundig ontwerp en sluiten Woningstichting Barneveld en Van de Kolk een
samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de woningen.

Eerste woningen worden vanaf 2026 gebouwd

Voordat er gebouwd kan worden moet er nog veel gebeuren. Natuurlijk moeten bestaande
huurwoningen en gebouwen worden gesloopt, voordat er iets nieuws kan worden gebouwd. Voor de
huurders van de 20 huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat moet eerst vervangende woonruimte
worden gevonden. Voor de Prins Bernhardschool moet nieuwe huisvesting worden gebouwd. Ondertussen moet ook het bestemmingsplan worden gewijzigd. Volgens de huidige verwachting
worden de eerste woningen vanaf 2026 gebouwd.

Bijdragen aan vitaliteit van Garderen

In Garderen is veel behoefte aan meer nieuwe betaalbare woningen voor uiteenlopende doelgroepen.
In de Dorpsvisie en in de media merkte Plaatselijk Belang Garderen de locaties aan de Doctor H.C.
Bosstraat en Koningsweg al vaker aan als een plek waar kansen liggen voor het bouwen van nieuwe
woningen. De woningen zijn nodig om de vergrijzing tegen te gaan en het voorzieningenniveau op peil
te houden. De bouw van diverse nieuwe woningen kan zo een bijdrage leveren aan de vitaliteit en
leefbaarheid van Garderen.


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X