Nieuws

Published on mei 11th, 2021 | by info@corporatiebouw.nl

0

Corporatie Omnia Wonen en Van Wijnen zetten stappen in ontwikkeling Landgoed Blom

Dinsdag 20 april tekenden woningcorporatie Omnia Wonen en projectontwikkelaar Van Wijnen de samenwerkingsovereenkomst voor de beoogde nieuwbouwplannen van sociale huurwoningen op het terrein van klooster Mgr. Blom in Amersfoort.

Landgoed Blom
Met acht hectare bos, weilanden, een monumentaal klooster en diverse bijgebouwen is Landgoed Blom een bijzondere plek met een bijzonder verhaal. Een locatie waar natuur, zorg en historie hand in hand gaan. En dat moet zo blijven, volgens de huidige bewoners van het klooster. Vanwege afnemende bezetting van het klooster hebben de zusters besloten de locatie over te dragen. Niet zomaar, maar met de uitdrukkelijke opdracht om het terrein ten goede te laten komen aan de samenleving. En dat is overeenkomstig het gedachtegoed van de zusters om te zorgen voor mensen met een bescheiden portemonnee en mensen die zorg nodig hebben door ziekte of ouderdom.

De vier initiatiefnemers van Landgoed Blom: Van Wijnen, Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere plekken hebben samen met de zusters het voortouw genomen om tot een visie te komen voor het hele gebied. Een visie met ruimte voor zorg en wonen, waarbij thema’s als ontmoeting, historie, diversiteit, natuur en samenleven centraal staan. De nieuwbouwplannen voor het terrein die hieruit volgen creëren een plek voor mensen die behoefte hebben aan (sociale) woonruimte of zorg.

Omnia Wonen
Woningcorporatie Omnia Wonen huisvest een kleine 20.000 mensen, met name in de regio Amersfoort en Noord-Veluwe. De lange wachtlijsten maken dat de corporatie diverse manieren naar uitbreiding van het woningaanbod zoekt. En die mogelijkheid doet zich hier dus voor. Directeur-bestuurder Monique Govers is content met de samenwerkingsovereenkomst en de daarbij horende plannen: ‘Zoals bekend is er een tekort aan sociale huurwoningen in Amersfoort. Dat tekort wordt met dit project weer een stukje teruggebracht. Daarnaast ligt het landgoed in een mooie, rustige en groene locatie. Het project past goed bij ons, vanwege de woonvorm waarbij de bewoners naar elkaar omzien’.

Ook heeft Govers mooie woorden voor de zusters van het klooster: ‘Wat een groot compliment is, is dat de zusters van de Stichting graag zaken met ons wilden doen. Dit vanwege onze volkshuisvestelijke ambitie en drive. Daar vonden we elkaar meteen op. De bestemming die zij het gebied willen geven, sluit naadloos aan bij onze visie. In het uiteindelijke plan is aandacht voor inclusiviteit, waardoor er ook hier een mooie balans kan worden gemaakt tussen vragende en dragende bewoners’.

Samenwerking gemeente
‘We hebben er alle vertrouwen in dat we de verschillende belangen, in nauwe samenwerking met de gemeente, tot een mooie ontwikkeling kunnen maken. Van Wijnen staat voor samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, en op deze locatie krijgt dat een geweldige invulling’, Aldus Frank Klomp, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling.

NB. Op de afbeelding staan Frank Klomp, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling en Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X