Nieuws

Published on oktober 19th, 2021 | by info@corporatiebouw.nl

0

Woningcorporaties regio Zwolle startklaar voor nieuwbouw en verduurzaming

De negen woningcorporaties in de regio Zwolle pakken samen hun opgaven voor nieuwbouw en verduurzaming op. Uit regionaal onderzoek blijkt, dat ze op termijn ondanks samenwerking onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen. Daarbij doen ze een dringend beroep op gemeenten en andere samenw erkingspartners om te helpen.

Uit landelijk onderzoek van brancheorganisatie Aedes en de ministeries van BZK, Financiën en EZK bleek vorig jaar dat woningcorporaties niet genoeg middelen hebben om voldoende woningen te bouwen en te verduurzamen. Naar aanleiding van dat onderzoek hebben de negen corporaties die samenwerken onder de naam Nowozo, een regionaal onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de opgaven in de regio te realiseren.

100 miljoen extra investeringscapaciteit door samenwerking
De uitkomsten van het regionale onderzoek zijn weinig verrassend: op termijn komen de corporaties geld tekort voor alle opgaven die op tafel liggen. De belangrijkste zijn het bouwen van 9.000 nieuwbouwwoningen en 900 flexibele/tijdelijke woningen. “Voor het verduurzamen van bestaande woningen is ook veel geld nodig. 45 procent van de verduurzamingsopgave blijkt nu niet haalbaar”, zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst en voorzitter van Nowozo. “Het tekort bedraagt bijna 500 miljoen euro ten opzichte van de opgave van 3 miljard. Door samen te werken en budgetten te combineren kunnen we ruim 100 miljoen euro aan extra investeringscapaciteit creëren.”

Gemeenten aan zet voor nieuwbouw
De corporaties hebben voor de nieuwbouw vooral de medewerking van gemeenten nodig. “We hebben ruimte nodig om nieuwe woningen te bouwen”, vervolgt Waarsing. “Voor die ruimte zijn we afhankelijk van de gemeenten. Het is aan hen om nieuwbouwlocaties aan te wijzen. Ook zijn voldoende capaciteit bij de gemeenten en commitment tijdens ruimtelijke procedures nodig. We moeten en willen vaart maken met de nieuwbouw en we rekenen erop dat de gemeenten zich inzetten om daaraan mee te werken. Daarnaast is het wat ons betreft noodzakelijk om de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing volledig af te schaffen, willen we de opgaven realiseren.”

Samen strategische keuzes maken
De negen corporaties staan dus klaar om extra woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Daarnaast zijn er nog andere opgaven, zoals herstructurering en flexwonen, waarmee ze aan de slag willen. Dat kan niet zonder dat er prioriteiten worden gesteld. Ze gaan daarom de komende tijd in gesprek met hun belanghebbenden om samen strategische keuzes te maken.

Over Nowozo
Het samenwerkingsverband Nowozo bestaat uit de negen corporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang Zwolle, SallandWonen, Vechtdal Wonen, Wetland Wonen, Woningstichting SWZ, Woonconcept en Woonstichting VechtHorst. Ze werken al jaren sam en in de woningmarktregio Zwolle/Stedendriehoek.

https://www.deltawonen.nl


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
 • Schrijf u gratis in voor de nieuwsbrief

 • Laatste Artikelen

 • Uitgever

  Spoor & Partners
  Wateringweg 129
  2031 EG HAARLEM
  023- 5740881
  contact@corporatiebouw.nl

X