Artikelen Vergrijzing vormt een strategische uitdaging voor woningcorporaties

Published on april 12th, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Wordt elke corporatie een ouderenhuisvester? 

Vergrijzing vormt een strategische uitdaging voor woningcorporaties. Maar hoe pak je dat aan? De training ‘Zorgvastgoed in perspectief’ biedt inzicht.

Naarmate de vergrijzing toeneemt wordt deze vraag steeds actueler. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook wordt de mobiliteit en zelfredzaamheid van huurders steeds beperkter en kan een zorgvraag ontstaan. Dat leidt tot andere woonvoorkeuren, of zelfs de noodzaak om te verhuizen naar een verpleeghuis. Vergrijzing heeft grote impact en vormt daarmee een strategische uitdaging voor woningcorporaties.

Als volkshuisvester kunt u deze ontwikkelingen niet aan u voorbij laten gaan. U moet een visie ontwikkelen op hoe u inspeelt op de veranderende voorkeuren van uw klanten. Maar waar begint u? Wie is ‘de oudere’ eigenlijk? En wat heeft die dan nodig om goed en veilig te kunnen blijven wonen? En bent u ook bereid om te investeren in vastgoed voor mensen met een zware zorgvraag?

Tijdens de training ‘Zorgvastgoed in perspectief’ wordt stilgestaan bij ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg. Naast een actuele schets van de dynamiek binnen het thema ‘wonen en zorg’ wordt ook ingegaan op het speelveld, de spelers en belangen die rondom het onderwerp spelen.

Na deze training heeft u de basiskennis om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het thema ‘wonen en zorg’ in de portefeuillestrategie. Ook heeft u inzicht in de vragen die u uzelf kunt stellen om te bepalen in welke mate zorgvastgoed een kerntaak is bij of voor uw corporatie.

Uw leerresultaten na deze training:

• U heeft inzicht in de spelers en stakeholders in de zorgmarkt en kunt posities duiden.
• U heeft inzicht in de bekostigingsstructuur in het zorgstelsel.
• U bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen rondom het thema ‘wonen en zorg’.
• U bent bekend met verschillen tussen zorgvastgoed voor care en zorgvastgoed voor cure en de impact daarvan op het zorgvastgoed en de eigenaar van het vastgoed.
• U weet welke vragen helpen in de bepaling in welke mate zorgvastgoed tot de kerntaak behoort bij uw corporatie.

Vergrijzing vormt een strategische uitdaging voor woningcorporaties

Meer informatie: www.fi-academy.nl/zorgvastgoed-in-perspectief


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X