Nieuws

Published on januari 24th, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Woningstichting Barneveld wil 20 huurwoningen in Garderen slopen en vervangen voor meer nieuwe huurwoningen

Woningstichting Barneveld wil 20 oude huurwoningen uit de jaren ’60 aan de Doctor H.C. Bosstraat in Garderen afbreken en er meer nieuwe betaalbare huurwoningen terugbouwen. Deze ideeën deelde de woningstichting deze week met de bewoners. Ook de omwonenden zijn geïnformeerd. Met de bouw van nieuwe energiezuinige en betaalbare woningen kan Woningstichting Barneveld haar huurders kwaliteit en wooncomfort bieden, nu en in de toekomst. Door meer woningen terug te bouwen kan de woningstichting bovendien tegemoet komen aan de behoefte aan meer nieuwe betaalbare woningen voor uiteenlopende doelgroepen in Garderen.

De huurwoningen voldoen niet aan de eisen van deze tijd

De huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat zijn oud (67-77 jaar). Het comfort en de kwaliteit van de woningen voldoen niet meer. Opknappen kost veel geld en levert niet de gewenste kwaliteit op. De huurwoningen staan bovendien op erg grote kavels. In deze tijden van woningnood kunnen die efficiënter worden benut door er meer woningen op te bouwen dan de 20 die er nu staan. Daarom wil Woningstichting Barneveld de 20 huurwoningen slopen en er meer nieuwe, betaalbare en energiezuinige woningen voor diverse doelgroepen terugbouwen.

Begeleiding huurders

Tijdens een bijeenkomst in buurthuis De Wardborg informeerde de woningstichting de bewoners van de 20 huurwoningen over de ideeën. Voor hen kwam het nieuws niet als een verrassing. In de Dorpsvisie en in de media merkte Plaatselijk Belang Garderen de locatie al vaker aan als een plek waar kansen liggen voor het bouwen van de betaalbare woningen waaraan nu veel behoefte is in Garderen. De bewoners zijn blij dat er nu meer duidelijkheid is en zien graag dat de woningstichting vaart maakt met haar plannen. ‘Maar’, benadrukt projectleider Fokke de Vries van Woningstichting Barneveld: ‘voor de bewoners is het wel ingrijpend nieuws. Sommige van hen wonen al lange tijd en naar tevredenheid in hun huurhuis aan de Doctor H.C. Bosstraat. Het is niet hun keuze om te verhuizen naar een ander huis. We gaan de komende tijd persoonlijk met hen in gesprek over hun woonwensen. En we gaan hen begeleiden naar een ander passend huis. Als zij dat willen, kunnen ze later terugkeren in een nieuw huis dat we terugbouwen in Garderen.’

Aanvullende ontwikkelingen in het gebied

De eerste woningen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden naar verwachting niet voor medio 2024 afgebroken. Het slopen van de woningen biedt mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen in het gebied. Zoals nieuwe huisvesting voor de Prins Bernhardschool en herontwikkeling van het voormalige bedrijfspand van Van de Kolk tot woningbouw. Ook ideeën daarvoor werden eerder al geopperd door Plaatselijk Belang Garderen. De woningen zijn nodig om de vergrijzing tegen te gaan en het voorzieningenniveau op peil te houden. De bouw van nieuwe woningen kan zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Garderen. Samen met gemeente Barneveld en Van de Kolk gaat Woningstichting Barneveld de mogelijkheden onderzoeken. Bewoners, omwonenden en Plaatselijk Belang worden daarbij betrokken.

Een globale planning ziet er als volgt uit
We verwachten dat de eerste huurwoningen op zijn vroegst halverwege 2024 kunnen worden gesloopt. Op die plek kan het nieuwe schoolgebouw komen. Daarna kan de school verhuizen (2025) en kan het oude schoolgebouw worden gesloopt. Op die oude locatie van de school kunnen dan nieuwe woningen worden gebouwd (2026). Rond die tijd kunnen de overige huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden gesloopt. Ook daar kunnen vervolgens nieuwe woningen worden gebouwd (2027).
Deze planning is afhankelijk van het procesverloop.

https://www.wstg-barneveld.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/woningstichting-barneveld-wil-20-huurwoningen-in-garderen-slopen-en-vervangen-voor-meer-nieuwe-huurwoningen/

Tags: , ,


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X